Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
532240
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82932/38
Kadastrale aanduiding
Rotterdam AF 901
Rotterdam AF 902
1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN te Rotterdam
Hang 18, 3011 GG te Rotterdam
Hang 17, 3011 GG te Rotterdam
Hang 19, 3011 GG te Rotterdam

Omschrijving

Sint Dominicuskerk met pandhof, kruisgang en doopkapel, klooster-pastorie, parochiehuis, Mariakapel, klokkentoren, voorplein en parkeerstrook.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Nee Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Klokketoren(F)
Nee Religieuze gebouwen Kerkelijke dienstwoning Pastorie(F)
Nee Religieuze gebouwen Klooster, kloosteronderdl Klooster
Nee Sport, recreatie, vereniging en horeca Vergadering en vereniging Parochiehuis
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Parochiekerk

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1959
1960
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Zaalkerk

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing