Actualiteit gegevens: 22-03-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
532358
Complexnummer: 
532351 - NHW-Fort Voordorp
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
29 juli 2016
Kadaster deel/nr: 
67354/170
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Utrecht
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
De Bilt
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Groenekan

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Cluster 35. Houten Bergloods (a).

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE

Inleiding

De HOUTEN BERGLOODS (a) van het Fort Voordorp, gelegen ten noordoosten van en evenwijdig aan Kazerne A, is een niet bomvrije opslag van materieel. Op verschillende plaatsen zijn binnen en buiten fortterreinen in de loop der decennia houten, stenen en metalen ('blikken') loodsen tot stand gekomen om te dienen als (provisorische of permanente) bergruimte, opslag, onderkomen voor militairen of materieel, hospitaal, brandweer, paardenstal, wachthuis, enz. Een groot deel van deze loodsen is inmiddels vergaan, gesloopt of verplaatst, maar andere bestaan nog in situ. Soms gaat het om bijzonder eenvoudige bouwwerkjes van geringe omvang, maar er zijn ook meer complexe en grotere exemplaren. De loods op Fort Voordorp is in 1885 gebouwd als opvolger van een eerder op dezelfde plaats staand, maar afgebrand exemplaar. Van oudsher zijn er relatief weinig gevelopeningen. De loods is nu opgenomen in het zalencomplex op het fort en is aan de noord(oost)zijde voorzien van een moderne aanbouw, waardoor het karakter aan deze zijde aan betekenis heeft ingeboet.

Omschrijving

HOUTEN BERGLOODS (a) van het Fort Voordorp, die evenwijdig met en achter Kazerne A is gelegen. De loods is op rechthoekige plattegrond gebouwd en is één bouwlaag tellend, houten bouwwerk met bakstenen plint en gedekt door een zadeldak. De loods meet ca. 39 x 8 meter, telt ca. 15 traveeën en behoort tot de grotere exemplaren binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het dak was voorheen voorzien van enkele lichtopeningen; bij de herbestemming van het fort en dit gebouw zijn deze verdwenen.

Waardering

De HOUTEN BERGLOODS (a) van Fort Voordorp is van algemeen belang vanwege:

* Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals deze is ontworpen door C.R.T. Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar is versterkt en verbeterd.

* Architectuurhistorische waarden, in het bijzonder als uiting van een aan de militair-strategische bouwkunde gerelateerde houten bebouwing, die gebaseerd is op: a. het systeem van inundatie en accesverdediging (19de eeuw), b. de wedloop met de zich versterkende offensieve middelen (19de eeuw).

Het betreft hier een onderdeel uit de periode 1871-1886, namelijk een houten berging uit 1885, met als bijzonderheid de grote lengte.

* Ensemblewaarde en situationele waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang met de overige onderdelen van het complex.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaVoordorpsedijk28B3737 BKBijGroenekan

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenBijgebouwen

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
MaartensdijkN1862
MaartensdijkN1854
MaartensdijkN1770
MaartensdijkN1778
MaartensdijkN1713
MaartensdijkN1859
MaartensdijkN1769

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Verdedigingswerken en militaire gebouwenBijgebouwen