Actualiteit gegevens: 22-03-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
532389
Complexnummer: 
532373 - NHW-Fort De Bilt
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
15 juli 2016
Kadaster deel/nr: 
67354/146
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Utrecht
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Utrecht
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Utrecht

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Cluster 38. Schijvenloods N.

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE

Inleiding

SCHIJVENLOODS N is een als bergplaats voor benodigdheden bij de schietbanen tot stand gebracht gebouw. Op verschillende plaatsen zijn binnen en buiten fortterreinen in de loop der decennia houten, stenen en metalen ('blikken') loodsen tot stand gekomen om te dienen als (provisorische of permanente) bergruimte, opslag, onderkomen voor mensen of materieel, hospitaal, brandweer, paardenstal, wachthuis, enz. Een groot deel van deze loodsen is inmiddels vergaan, gesloopt of verplaatst, maar andere bestaan nog in situ. Soms gaat het om bijzonder eenvoudige bouwwerkjes van geringe omvang, maar er zijn ook meer complexe en grotere exemplaren. Op Fort De Bilt zijn vanaf het einde van de 19de eeuw enkele schietbanen aangelegd, waartoe tevens een bergplaats voor het bijbehorend materieel, zoals schietschijven, is ingericht. De schijvenloods ligt in de zuidoosthoek van de noordelijke helft van het fort, dicht bij de Biltsestraatweg. In dakschilden zijn enkele Veluxramen aangebracht.

Omschrijving

SCHIJVENLOODS N van het Fort de Bilt is een rechthoekig, bakstenen gebouw (ca. 12 x 7 m) onder met gesmoorde pannen belegd zadeldak op de noordelijke helft van het fort. De lengte van het één bouwlaag en zolderverdieping omvattende gebouw ligt iets schuin ten opzichte van de Biltsestraatweg. De bergloods dateert vermoedelijk van het einde van de 19de eeuw, toen ook de eerste schietbanen zijn aangelegd. De loods is vier venstertraveeën breed en is op de begane grond voorzien van gevelopeningen met roedeverdeling met dito bovenlichten. In de topgevels vensters. (Vrijwel) nergens in de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn duidelijk herkenbare resten van schietbanen en bijbehoren meer aanwezig en Schijvenloods N op Fort De Bilt vertegenwoordigt daarom - in het bijzonder in samenhang met de schietbanen - zeldzaamheidswaarden.

Waardering

SCHIJVENLOODS N binnen Fort De Bilt is van algemeen belang vanwege:

* Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals deze is ontworpen door C.R.T. Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar versterkt en verbeterd.

* Architectuurhistorische waarden, in het bijzonder als uiting van de militair-strategische bouwkunde, die gebaseerd is op: a. het systeem van inundatie en accesverdediging (20ste eeuw), b. de wedloop met de zich versterkende offensieve middelen (20ste eeuw).

Het betreft hier een niet bomvrije opslag voor materieel behorend bij schietbanen die rond 1900 op het fort zijn ingericht.

* Ensemblewaarde en situationele waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het algemeen en vanwege de onderlinge functionele, functioneel-ruimtelijke en fysieke samenhang met de overige onderdelen binnen het complex Fort De Bilt en in het bijzonder met de schietbanen aldaar.

* Het onderdeel is representatief (karakteristiek) omdat het herkenbaar is toegevoegd aan het bestaande fort en het vertegenwoordigt zeldzaamheidswaarden vanwege de weinig of niet (meer) herkenbaar voorkomende eenheid van schietbanen en annexe schijvenloods in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

* Het onderdeel is tamelijk gaaf bewaard omdat het in hoofdvorm goed is geconserveerd.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaBiltsestraatweg1603573 PSBijUtrecht

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenBijgebouwen

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
AbstedeC8645
AbstedeC8343
AbstedeC8534
AbstedeC8646
AbstedeC8109
AbstedeC7528
AbstedeC7334
AbstedeC8647
AbstedeC8648

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Verdedigingswerken en militaire gebouwenBijgebouwen