Actualiteit gegevens: 22-03-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
532470
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
NHW-Lunet II
Complexnummer: 
532420 - NHW-Lunet II
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
15 juli 2016
Kadaster deel/nr: 
67354/141
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Utrecht
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Utrecht
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Utrecht

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

HOUTEN BERGLOODS (f2) op Lunet II, gelegen rechts voorbij de toegangsbrug, als niet bomvrije opslag voor materieel. Op verschillende plaatsen zijn binnen en buiten fortterreinen in de loop der decennia houten, stenen en metalen ('blikken') loodsen tot stand gekomen om te dienen als (provisorische of permanente) bergruimte, opslag, onderkomen voor militairen of materieel, hospitaal, brandweer, paardenstal, wachthuis, enz. Een groot deel van deze loodsen is inmiddels vergaan, gesloopt of verplaatst, maar andere bestaan nog in situ. Soms gaat het om bijzonder eenvoudige bouwwerkjes van geringe omvang, maar er zijn ook meer complexe en grotere exemplaren. Een houten loods die aan het einde van de 19de eeuw op Lunet II is gebouwd, bestaat nog. De loods was vermoedelijk bestemd voor de opslag van materieel. De loods is in meer recente tijd bestemd voor kantoor- en opslagdoeleinden. Het interieur is hiertoe aangepast, maar het exterieur is in belangrijke mate oorspronkelijk; de loods is relatief recent gerestaureerd en is toen bruin geschilderd, met ossenbloed rood voor de Hierbij zijn enkele gevelopeningen onopvallend gemoderniseerd. In beide dakvlakken zijn toen kleine moderne klapramen opgenomen, terwijl er ook rookkanalen door de pannen zijn gebracht. Eerder aanwezige makelaars op de geveltoppen zijn verdwenen.

Omschrijving

HOUTEN LOODS (f2) (1895), op een bakstenen plint en onder een van noordoost naar zuidwest gericht, met gesmoorde holle pannen belegd zadeldak. Overstek met bakgoten en windveren aan de kopgevels. De loods meet ongeveer 20 x 8 m. De gevels zijn uitgevoerd met horizontaal geplaatste houten rabatdelen. In beide langsgevels bevinden zich links en rechts vensteropeningen (met latere? luiken gesloten) en hiertussen bevinden zich dubbele toegangsdeuren. De beide kopgevels bevatten op de begane grond dubbele, opgeklampte, houten deuren en op zolderniveau kleinere, vergelijkbare exemplaren.

Waardering

De HOUTEN LOODS (f2) op Lunet II is van algemeen belang vanwege:

* Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals deze is ontworpen door C.R.T. Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar is versterkt en verbeterd.

*Architectuurhistorische waarden, in het bijzonder als uiting van een aan de militair-strategische bouwkunde gerelateerde houten bebouwing, die gebaseerd is op: a. het systeem van inundatie en accesverdediging (19de eeuw), b. de wedloop met de zich versterkende offensieve middelen (19de eeuw).

Het betreft hier een onderdeel daterend van het einde van de 19de eeuw, namelijk een houten berging uit 1895.

* Ensemblewaarde en situationele waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang met de overige onderdelen van het complex.

* Het onderdeel is representatief omdat het een voorbeeld is van een authentieke op een verdedigingswerk ingerichte houten berging.

* Het onderdeel is tamelijk gaaf bewaard omdat hoofdvorm en bouwkundige detaillering, alsmede diverse onderdelen intact zijn gebleven.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaKoningsweg133C3582 GDLunet IIUtrecht

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenMilitaire opslagplaats

Houten Bergloods

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
UtrechtU1133
UtrechtO878

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Verdedigingswerken en militaire gebouwenMilitaire opslagplaats

Houten Bergloods

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18951895exactvervaardiging