Actualiteit gegevens: 02-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
532500
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Houten Loods
Complexnummer: 
532492 - Waterwerken Kromme Rijn
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
7 oktober 2016
Kadaster deel/nr: 
82749/142
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Utrecht
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Wijk bij Duurstede
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Wijk bij Duurstede
X-Y coördinaat: 
152364 - 442711

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Houten loods (Wijk bij Duurstede).

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE

Inleiding

HOUTEN LOODS (Wijk bij Duurstede) aan de westzijde van de Kromme Rijn, in het Walplantsoen nabij de inlaatsluis / inundatieduiker in de Rijndijk. Er komt reeds een loods op deze locatie voor rond 1870. De loods ligt met de grootste lengte evenwijdig met het water en met de daknok ongeveer noord-zuid. Op verschillende plaatsen zijn buiten en binnen fortterreinen in de loop der decennia houten, stenen en metalen ('blikken') loodsen tot stand gekomen om te dienen als (provisorische of permanente) bergruimte, opslag, onderkomen voor mensen of materieel, hospitaal, brandweer, paardenstal, wachthuis, enz. Tot deze categorie opslagplaatsen kan ook deze loods worden gerekend. Een groot deel van deze loodsen is inmiddels vergaan, gesloopt, verplaatst of soms ook vervangen, maar andere bestaan nog in authentieke vorm in situ. Soms gaat het om bijzonder eenvoudige bouwwerkjes van geringe omvang, maar er zijn ook meer complexe en grotere exemplaren. De houten loods bij de inlaatsluis / inundatieduiker te Wijk bij Duurstede verkeert in redelijke staat. Het type komt weinig voor binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie; de oorspronkelijke bestemming van de loods is niet achterhaald, maar zal verband hebben gehouden met de inlaatsluis / inundatieduiker; de loods heeft thans een functie voor het regionale waterschap. Het interieur is niet bezocht; of er eerder andere gevelopeningen waren dan de huidige toegang kon niet worden vastgesteld. De houten gevels zijn kennelijk relatief recent vernieuwd, net als de dakbedekking.

Omschrijving

HOUTEN LOODS (Wijk bij Duurstede) aan de westzijde van de Kromme Rijn, in het Walplantsoen nabij de inlaatsluis / inundatieduiker in de Rijndijk, gebouwd op een bakstenen plint, gedekt door een met betonnen pannen gedekt schilddak en verder opgetrokken in hout. Er is rondom een klein overstek. De loods telt één bouwlaag en is gebouwd op een rechthoekige plattegrond van circa 9 x 4,50 m. De vier gevels zijn voorzien van zwart geschilderde of geteerde, gepotdekselde beplanking. die kennelijk relatief recent is vernieuwd. Er is slechts één gevelopening, die centraal is gesitueerd in de kopse zuidoostelijke gevel en die is voorzien van opgeklampte, dubbele, houten deuren, die verticaal zijn beplankt.

Waardering

De HOUTEN LOODS (Wijk bij Duurstede) is van algemeen belang vanwege:

* Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals deze is ontworpen door C.R.T. Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar is versterkt en verbeterd.

* Architectuurhistorische waarden, in het bijzonder als uiting van een aan de militair-strategische bouwkunde gerelateerde houten bebouwing, die gebaseerd is op het systeem van inundatie en accesverdediging (19de eeuw).

Het betreft hier een onderdeel dat in essentie dateert uit de 19de eeuw, vermoedelijk een houten berging voor materieel behorend bij de inlaatsluis / inundatieduiker.

* Ensemblewaarde en situationele waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang met de overige onderdelen van het complex en in het bijzonder met de annexe inlaatsluis / inundatieduiker en de iets verderop gelegen schotbalkkering en de bijbehorende loods.

* Het onderdeel is representatief omdat het een voorbeeld is van een vermoedelijk rond 1870 gebouwde loods bij een in diezelfde tijd tot stand gekomen waterkering.

* Het onderdeel is - ondanks restauratie - tamelijk gaaf bewaard omdat hoofdvorm en functie goed herkenbaar zijn gebleven.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaSingel503961 CHWijk bij Duurstede

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenMilitaire opslagplaats

Houten Loods

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
Wijk bij DuurstedeB2177

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Verdedigingswerken en militaire gebouwenMilitaire opslagplaats

Houten Loods