Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
6808
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82650/116
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Aalburg A 934
Broeksestraat 7, 4269 VA te Babyloniënbroek

Omschrijving

Ned. Herv. Kerk, bestaande uit een met riet gedekt rechthoekig koor uit de 14e eeuw, een blijkens een steen in 1664 herbouwd eenbeukig schip, dat hoger en breder is dan het koor en voorzien van rondboogvensters en vlakke pilasters, tegen de westkant van het schip een fragment van de middeleeuwse, van groot formaat baksteen opgetrokken kerk. Op het dak, tegen de westgevel, een dakruiter met spits. In het schip houten tongewelven, het koor mist de bebording. Gesneden eiken kansel uit 1631. Memoriebord uit 1806 voor de kerkmeester van den Beek. Mechanisch torenuurwerk, B. Eijsbouts, 1923, elektrisch opgewonden.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk