Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
7110
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82994/182
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Alkemade B 5845
Kerkstraat 11, 2377 AR te Oude Wetering

Omschrijving

Ned.Herv.Kerk. Eenbeukige kerk op T-vormige plattegrond, ontstaan door uitbreiding van een in 1691 evenwijdig aan de weg gebouwd kerkje met een vleugel dwars hierop in 1843. Zeskantig houten klokketorentje op het snijpunt der daken. In de door houten tongewelven overdekte kerk een preekstoel, eind 17e eeuw, met gesneden wapen op het klankbord en een koperen lezenaar uit 1696. Voorts een gesneden orgelkas uit 1784 en twee psalmbordjes in gesneden omlijsting, omstreeks 1700.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk