Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
7523
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82905/113
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Alphen aan den Rijn F 3437
Kerkplein 7, 2471 AM te Zwammerdam

Omschrijving

Ned.Herv.Kerk. Eenbeukige, laat-gotische kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en houten tongewelven met trekbalken. Hersteld na verwoesting in 1672; gerestaureerd omstreeks 1964. Tot de inventaris behoren: een eikehouten preekstoel met lezenaar en twee kaarsenarmen, 17e eeuw; een eikehouten doophek met voorzangerslezenaar; een herenbank met op de ophuiving een opzetstuk met wapen en voluten, gesneden in Lodewijk XIV-trant. In neobarokke kas een eenklaviers orgel, in 1842 gemaakt door H.B. en G.W.Lohman. Een psalmbord in gesneden omlijsting, eind 17e eeuw en een grafzerk en wapen uit 1680.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk