Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
8145
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82937/140
Kadastrale aanduiding
Angerlo B 1172
Dorpsstraat 31, 6986 AK te Angerlo

Omschrijving

Ned. Herv. Kerk (St. Gallus). Door het laten springen van de 18e eeuwse toren in 1945 ernstig geteisterd en sedertdien gerestaureerd bouwwerk, bestaande uit een romaans turfstenen schip (ca. 1100) met smalle, 12e eeuwse noorderzijbeuk en driezijdig gesloten koor uit midden XIV. De oorspronkelijke romaanse toren was gebouwd over een kapel, die de zijbeuk aan de oostzijde afsluit en die een graatgewelf draagt. Deze toestand werd hersteld bij de recente restauratie. Zware pijlers met imposten scheiden de zijbeuk van het schip. Inventaris: Eikenhouten preekstoel (1690); enkele romaanse fragmenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk