Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
8273
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82780/140
Kadastrale aanduiding
Arcen en Velden F 25
Kapelstraat 34, 5943 AG te Lomm

Omschrijving

Huis De Spijker, vroeger omgracht stamhuis van de familie van Lom. Hoog huis met zadeldak, gevat tussen twee topgevels, waarvan een nog gezwenkte zijkanten heeft. Vensters gewijzigd.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K)