Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
8397
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82966/53
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Asperen A 72
Voorstraat 2, 4147 CC te Asperen

Omschrijving

Ned. Herv. of St. Catharinakerk. Laat-gotische kruiskerk met pseudobasilicaal schip op zuilen, welke kapitelen merkwaardige, enkele bladkransen hebben. Diep, vijfzijdig gesloten koor. Schip, koor en dwarsschip worden overwelfd door houten tongewelven; over de zijbeuken halve tongewelven. De kerk is in 1896 geheel uitgebrand en vervolgens gerestaureerd. Een nieuwe restauratie van kerk en toren is in 1967 voltooid. Op de oostelijke torenwand aan de zijde van het schip een uit omstreeks 1520 daterende muurschildering, voorstellend een vogelvlucht-plattegrond der stad. Hierboven een opschrift, waarin het beleg en de inneming van de stad door de Geldersen in 1517 wordt gememoreerd. Twee koperen lezenaars, omstreeks 1700. In het koor een grote zerk voor de familie Van Boetzelaer, laat-gotisch, eerste helft 16e eeuw. Voorts een priesterzerk met beeld in reliëf, 1525. Tweeklaviers orgel met pedaal, gemaakt in 1892 door de firma Witte uit Utrecht, voor de hervormde Noorderkerk te Rotterdam. Het instrument is in 1974, na sluiting van het kerkgebouw, aangekocht door de firma Verschueren te Heythuysen en in 2002 doorverkocht aan de hervormde gemeente van Asperen.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk