Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
8442
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82836/47
Kadastrale aanduiding
Asten N 1277
Marialaan 16, 5724 AB te Ommel

Omschrijving

In de moderne R.K. Kerk, welke zelf niet op de lijst wordt geplaatst een 13e eeuws ivoren reliefje met voorstelling van de H. Maagd, en een houten kruisbeeld uit plm 1300 welke van algemeen belang zijn wegens oudheidkundige en kunsthistorische waarde. Voor 1840 stond hier een 15e eeuwse kapel.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Vanwege onderdelen kerk