Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
8624
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82888/74
Kadastrale aanduiding
Garderen M 603
Garderen M 602
De Brink 1 A, 3775 KP te Kootwijk
De Brink 1, 3775 KP te Kootwijk

Omschrijving

Hervormde kerk. Bakstenen, eenvoudig dorpskerkje met driezijdig gesloten koor, daterend uit het begin der 16e eeuw. De vormgeving van de traceringloze spitsboogvensters alsmede de steunberen van het schip dateren uit de restauratie van 1930-'31. De uiterst zware, bakstenen toren, dateert, evenals de kerk uit het begin der 16e eeuw en vertoont tegen de zuid- en westvleugels een versiering van eenvoudige, korfbogige nissen. De noordgevel is vrijwel onversierd, doch bezit een zeshoekig uitgebouwde traptoren met spitse, stenen afdekking. Alleen de oost- en westgevels hebben galmgaten. Klokkenstoel met klok van een anonieme gieter, 1869, diam. 47,5 cm. Mechanisch torenuurwerk, later voorzien van elektrische opwinding.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk