Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
8713
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82902/109
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Batenburg D 484
Kruisstraat 7, 6634 AG te Batenburg

Omschrijving

Herv. KERK.

Van de in 1443 tot kapittelkerk verheven laatgotische parochiekerk van St. Victor is sinds de verwoesting in de Tachtigjarige oorlog slechts het driebeukige schip met aan de beide zijden door de zijbeuken omgeven toren (apart monumentnummer 8714) bewaard gebleven.

Het interieur gewijzigd 1836 met zware zuilen en over de middenbeuk een koofplafond.

Tot de inventaris behoren: een hardstenen romaans doopvont, eerste helft 13e eeuw; een rijk gesneden preekstoel (1665) met doophek, 17e eeuw. Overhuifde herenbank met wapen en andere banken, eerste helft 17e eeuw; eikenhouten voorzangerslezenaar, gedateerd 1669; twee koperen kaarsenkronen, 17e eeuw en een kristallen kroon, 19e eeuw; gebrandschilderd glas met wapen van Batenburg, 17e eeuw. Voorts elf rouwborden, onderscheidenlijk uit 1691, 1699, 1749, 1752, 1721, 1635, 1658, 1659, 1647, 1645, en 1756. Twee eenvoudige borden met de namen van predikanten, 19e eeuw. Een aantal grafzerken uit de 15e, 16e en 17e eeuw. Orgelkas met bekronende puttobeeldjes in Lodewijk XV-snijwerk. Eenklaviers orgel, in 1770 gemaakt door M. de Crane.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk