Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
8995
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82916/85
Kadastrale aanduiding
Benthuizen B 2204
Dorpsstraat 48, 2731 AR te Benthuizen

Omschrijving

Ned.Herv.Kerk. Eenvoudige bakstenen zaalkerk uit 1796, vergroot in 1938 door de bouw van een vleugel aan de noordzijde. Over het inwendige een onversierd stucplafond, vernieuwd bij de uitbreiding van 1938. Tot de inventaris behoren: een 17e eeuwse preekstoel met toogpanelen, waarop een koperen lezenaar en een kleinere lezenaar uit 1713. Lod.XIV-doophek, sinds 1938 opgesteld als borstwering voor de galerij in de nieuwe vleugel. Een aantal grafzerken, waaronder twee uit de 18e eeuw, opgesteld in de toegangsportalen. Voorzangerslezenaar, 1744; doopbekkenhouder, 1710, in de consistoriekamer. Hoge herenbanken voor de ambachtsheren naast de toren met stucwerk en balustrade in Lodewijk XIV-vormen. Twee houten deuromlijstingen met frontons, 17e eeuw. Orgelkas.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk