Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
9041
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82650/95
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Bergen Noord-Holland A 4725
Bergen Noord-Holland A 4724
Oude Prinsweg 2, 1861 CS te Bergen (NH)

Omschrijving

Herv.Kerk. Zogenaamde Ruinekerk, bekoorlijk gelegen op het ommuurde kerkhof. Vijfzijdig gesloten 15e eeuws koor met kapel aan de noordzijde en een in jaarankers 1595 gedateerde uitbouw aan de zuidzijde. Van het oorspronkelijk driebeukige schip zijn tengevolge van de verwoesting in 1574 slechts gedeelten over van het muurwerk dat evenals het muurwerk van het koor wordt verlevendigd door natuurstenen hoek- en negblokken; in de noord- en zuidgevel een segmentboogvormig gesloten poortje met gotische omlijsting in tufsteen. Restauratie 1955-1961, waarbij het koor met een travee naar het westen is uitgebreid. Inwendig houten tongewelf, gebeeldhouwde 15e eeuwse kraagstenen. Preekstoel XVIIIc, herenbank XVIId, twee koperen kronen XVII; de noorderkapel, waarin de grafkelder van de heren van Nassau-Bergen, wordt afgesloten door een eikehouten hekwerk met korintische pilaster, midden 17e eeuw. Gemetselde muur, gedekt door ezelsrug rond het gehele kerkhof.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk