Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
9318
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82922/185
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Bergharen E 619
Dorpsstraat 40, 6616 AH te Hernen

Omschrijving

Kasteel Huis te Hernen.

Grotendeels omgracht KASTEEL, waarvan de oudste delen zijn de zware vierkante donjon op de zuid-oosthoek, omstreeks 1850 tot op de kelderverdieping afgebroken, en de buitenmuren met open weergang welke onderdelen vermoedelijk in het begin der 14e eeuw tot stand kwamen.

Op de noord-west en noord-oosthoek uitgekraagde arkeltorentjes; op de zuid-westhoek een ronde toren.

Aansluitend bij de donjon aan de zuidzijde een grote zaal, vernieuwd 18e eeuw; woonvleugels, gebouwd in de loop der 15e eeuw en 16e eeuw aan de noord- en westzijde. Het jongst is de blijkens het jaartal in de poortomlijsting in 1555 gebouwde oostelijke vleugel. Sinds 1940 behoort het slot aan de Stichting Vrienden der Geldersche Kastelen, die van 1942-'57 een restauratie liet uitvoeren, waarbij ondermeer de binnenplaatsgevel der grote zaal aan de zuidzijde door een nieuwe in oude stijl vervangen werd.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats