Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
9785
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82781/98
Kadastrale aanduiding
ten Boer L 57
Hemerterweg 2, 9794 TB te Lellens

Omschrijving

Gave zeer grote boerderij bestaande uit onderkelderd dwars voorhuis met volledige verdieping en zeer grote schuur, in het begin van de 19e eeuw uitgebreid met een tweede schuur. Omgracht terrein met oud geboomte; oprijlaan met hekpoorten waarboven duivenslag. Het woonhuis is gepleisterd en versierd in de trant van omstreeks 1860; aan de zijde van de bijschuur achter gevelsteen 1662 en inwendig gebrandschilderd naamruitje van de familie Clant, 1662. In de schuur versmald dienstgedeelte met betimmeringen in de keuken; achterin de schuur paardeboxen, 18e-19e eeuw.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Nee Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Erfbeplanting
Nee Voorwerpen op pleinen en dergelijke Erfscheiding(D) Toegangshek
Nee Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Erfinrichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Boerderij(M1)