Vanaf 1 januari 2013 is de KICH-website www.kich.nl niet meer beschikbaar. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zal een deel van de cultuurhistorische informatie die via de KICH-website op te vragen was, met behulp van nieuwe technieken blijven aanbieden.

Vanaf 2013 presenteert de Rijksdienst haar cultuurhistorische informatie in de vorm van kaartlagen op het overheidsportaal De Atlas Leefomgeving. De Rijksdienst wil namelijk hergebruiken wat al bedacht is en participeren in reeds bestaande samenwerkingsverbanden. Daarnaast wil zij modernere technieken toepassen (webservices).

De Rijksdienst biedt de datasets die voortvloeien uit haar wettelijke taken in de vorm van webservices aan. Dit gebeurt conform de Europese INSPIRE richtlijnen. De webservices zijn te vinden via het Nationaal Georegister. Daarin worden de datasets ook uitvoerig beschreven. Met webservices kunnen gegevens eenvoudiger worden uitgewisseld met onze partners, andere overheden en het bedrijfsleven.

De KICH-website was sinds 2005 in de lucht. De Rijksdienst was verantwoordelijk voor het beheer. Sindsdien is echter het nodige veranderd in de mogelijkheden om cultuurhistorische informatie beschikbaar te stellen. Vanwege deze nieuwe mogelijkheden en de kosten en complexiteit van de KICH-website heeft de Rijksdienstbesloten om de website uit te faseren.

Het uitfaseren van de KICH website en het onderbrengen van geo-diensten en -data in andere omgevingen is onderdeel van het project Erfgoedatlas. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Benjamin Dekkers, projectleider van het project Erfgoedatlas.