Complexgegevens

Complexnummer
504647

Omschrijving

Inleiding

In 1918-1920 naar een ontwerp van H.A.J. en J. Baanders op en overhet zuidelijk deel van het Valeriusplein opgetrokken complex van gebouwen bestaande uit een LYCEUM, genaamd Amsterdams Lyceum, en RECTORSWONING.

Omschrijving

Op de hoek van Valeriusplein en De Lairessestraat in verstrakte Amsterdamse School-stijl in opdracht van het bestuur van de Vereeniging 'Het Amsterdamsch Lyceum' gerealiseerd lyceumcomplex, waarbij het hoofdgebouw als poortgebouw functioneert en de rectorswoning vrijstaand aan de NO-zijde is gesitueerd. De perceelafscheiding van zowel school als rectorswoning geschiedt door middel van een gemetselde opengewerkte ommmuring op een hoge gemetselde basement, waarvan de opengewerkte ommuring een latere vervanging is dat is aangegeven door het gebruik van een anders gekleurde baksteen, tussen oorspronkelijke bakstenen kolommen met zowel ter hoogte van het Valeriusplein als de Pieter Lastmankade een in Amsterdamse School-stijl gedetailleerde houten poort.

Waardering

Lyceumcomplex met bijbehorende school en rectorswoning van algemeen belang wegens cultuurhistorische en typologische waarde in verstrakte Amsterdamse School-stijl. Met name het lyceum is van stedebouwkundig belang wegens de poortfunctie als zuidelijke afsluiting van het Valeriusplein en als doorgang naar Nieuw-Zuid. De rectorswoning is van belang vanwege de beeldbepalende ligging op de hoek van Valeriusplein en De Lairessestraat.