Complexgegevens

Complexnummer
509009

Omschrijving

Aan de noordzijde van de Harteveldseweg gelegen rooms-katholiek gebouwencomplex bestaande uit de reeds als rijksmonument beschermde schuilkerk "De Hoop" (1786-'87), een ten westen daarvan gesitueerde PASTORIE uit 1882, en een verder westwaarts en aan een ruim voorplein gelegen KERKGEBOUW uit 1910 gewijd aan St. Petrus Banden. De door een laag tussenlid met de schuilkerk verbonden pastorie werd ontworpen door architect A.C. Bleijs in neo-renaissancestijl; aannemer was A. Helsen uit Amsterdam. De pastorie kreeg een klokkentoren tegen de oostgevel, omdat de schuilkerk geen toren bezat. Tegen de westgevel van de pastorie werd in 1910 een serre aangebouwd en daarachter een lange geknikte gang naar het nieuwe kerkgebouw. Deze driebeukige kerk met toren werd ontworpen door de Amsterdamse architecten M.J.E. Lippits en N.H.W. Scholte in een deels op het Romaans geïnspireerde vormentaal (ingangsportaal, boogfriezen, vensters, "westwerk", etc.). Eerstgenoemde was een leerling van Bleijs. De bouw werd uitgevoerd door aannemer Dessing uit Gouda. In 1972 werden de leien op het torendak vervangen door rode shingles en de Mariakapel rechtsvoor en de voormalige doopkapel linksvoor verbouwd tot zijportalen waarbij het rondvenster van beide kapellen plaats maakte voor een dubbele buitendeur. Inwendig werd het priesterkoor vergroot en de bestaande kerkinventaris (banken, altaren, communiebanken en orgel) evenals de vloer vervangen. Bij de pastorie zijn alle bovenlichten in XXA voorzien van glas-in-lood en de middenroeden van de T-vensters in de voorgevel verwijderd t.b.v. spouwglas. Het interieur heeft nog vrijwel de oorspronkelijke indeling en bevat diverse elementen uit de bouwtijd waaronder marmeren schouwen, uitklapbare paneelblinden en gebrandschilderde vensters. De lage aanbouwen ter weerszijden van de pastorie zijn gewijzigd.

N.B. Buiten de bescherming vallen het in 1986 op het priesterkoor geplaatste Pels-orgel (gebouwd in 1918 en afkomstig uit Bergen op Zoom), het bronzen Heilig Hartbeeld uit 1929 midden op het plein, en de aan de oostzijde van de kerk gelegen begraafplaats.

Waardering

De pastorie en de kerk zijn van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als een gaaf bewaard gebleven pastorie uit het laatste kwart van de 19de eeuw en een merendeels gaaf bewaard kerkgebouw uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Beide gebouwen vormen tesamen met de naastgelegen schuilkerk een cultuurhistorisch waardevol ensemble.