Complexgegevens

Complexnummer
509138

Omschrijving

Inleiding

Boerderij, rond 1880 gebouwd in een streek-eigen bouwtrant met classicistische woning.

Omschrijving

Het complex bestaat uit een losstaande woning, een in het verlengde daarvan geplaatste dwarsdeelschuur, een achter en dwars op de schuur geplaatst varkenshok en de erfdeling met onder meer vate en toegangspalen.

Het interieur van de objecten is niet beoordeeld.

Waardering

Boerderij van typologische waarde, van architectuurhistorisch belang en van belang vanwege gaafheid en ensemblewaarden.