Complexgegevens

Complexnummer
512337

Omschrijving

Inleiding

Het complex van het STRANDHUIS De Bildtpollen bestaat uit het strandhuis zelf (in Overgangsstijl) en de SCHUUR (in een ambachtelijk-traditionele bouwtrant). Het complex ligt aan de zuidzijde van de Nieuwe Bildtdijk en de parallel daaraan stromende Nieuwe Bildtdijkstervaart, op een erf van redelijk ruime afmetingen en is naar het noorden georiënteerd. Het complex is in opdracht van het Waterschap De Bildtpollen gebouwd ter vervanging van het oude Contributiehuis van de Pollen in 1899. Aannemer was Hotze Buwalda, timmerman uit Sint Jacobiparochie. Het huis huisvestte de strandmeester/dijkbewaker en zijn gezin en beschikte over een vergaderzaal voor de bijeenkomsten van het Dijkbestuur van het Waterschap. De schuur, eveneens uit 1899, diende als werk- en opslagruimte. In 1927 is een gemetselde aanbouw tegen de westgevel van het woonhuis geplaatst. Deze valt buiten de bescherming van rijkswege.

Waardering

Het complex bestaande uit het Strandhuis de Bildtpollen met schuur, is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang:

- als bijzondere uitdrukking van een cultuurhistorische ontwikkeling;

- als bijzondere uitdrukking van een ontwikkeling binnen de geschiedenis van de waterbeheersing;

- vanwege de typologische en functionele zeldzaamheid;

- vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp, in vergelijking tot andere complexen van dit type;

- vanwege de situering, verbonden met de functie;

- vanwege de historisch-ruimtelijke relatie met het water;

- vanwege de in grote mate aanwezige architectonische gaafheid van de samenstellende onderdelen;

- in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving.