Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
512339
Complexnummer
512337 - Strandhuis De Bildtpollen
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82666/88
Kadastrale aanduiding
Sint Anna Parochie E 368
Bij Schuringaweg 63, 9076 GS te St.-Annaparochie

Omschrijving

Inleiding

De blokvormige SCHUUR uit 1899 die bij het complex van het "Strandhuis De Bildtpollen" hoort, bevindt zich aan de zuidwestzijde van het strandhuis en is naar het noorden georinteerd.

Omschrijving

De schuur op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in bruine baksteen en wordt door een schilddak met wolfeinden gedekt, hetgeen de schuur een boerderij-achtig aanzien geeft. De constructie van het dekbalkgebint en de sporenkap zijn origineel. Onder het golfplaten dak ligt de rieten dakbedekking. Zowel aan de voor- als achterzijde is een uilebord met eenvoudige makelaar geplaatst, het achterste met een ijzeren lansvormige windwijzer. Recentelijk is de voorgevel tot ca. 1½ m. hoogte met rechtopstaand metselwerk bekleed. De originele brede deur is inmiddels vervangen door een garagedeur.

Waardering

De schuur, horend bij het complex van het "Strandhuis De Bildtpollen", is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang:

- als essentieel onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch, typologisch en qua functionele zeldzaamheid van nationaal belang is;

- vanwege de situering, verbonden met de functie van het complex;

- vanwege de -in redelijke mate aanwezige- architectonische gaafheid van exterieur en interieur;

- in relatie tot de visuele en structurele gaafheid van de landschappelijke omgeving.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 512337. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Opslag Opslaggebouw

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1899
1899
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
invloeden