Complexgegevens

Complexnummer
513615

Omschrijving

Inleiding

Twee HAVENLICHTEN ('lage lichten'), een PEILSCHAALHUIS, een LICHTOPSTAND ('hoog licht') en twee ROLPALEN, behorende bij de (vernieuwde) oude haven van Stavoren.

Volgens de kaart van Jacob van Deventer had Stavoren in 1522 al een haven. Eind 19de eeuw is de (dan inmiddels vernieuwde en vergrote) haven van bovengenoemde "moderne" onderdelen voorzien.

De langgerekte haven ligt aan de noordkant van Stavoren, ten noordwesten van het station, en strekt zich uit in oost-westelijke richting. Ten zuid-oosten van de oude haven ligt de eveneens in 1894/1895 vernieuwde schutsluis (de "oude" zeesluis) die afzonderlijk is beschermd en omschreven.

Waardering

Havenlichten, peilschaalhuis, lichtopstand en rolpalen uit 1895, behorende tot de (vernieuwde) oude haven van Stavoren van algemeen cultuurhistorisch belang:

- als bijzondere uitdrukking van een culturele en sociaal-economische ontwikkeling;

- vanwege de situering, verbonden met de ontwikkeling van de streek en het stadje;

- voor het aanzien van de streek en het stadje;

- vanwege de historisch-ruimtelijke relatie met het water;

- vanwege de structurele gaafheid van het complex en van een aantal onderdelen;

- in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de samenstellende onderdelen;

- vanwege de typologische en functionele zeldzaamheid op regionaal niveau.