Complexgegevens

Complexnummer
515592

Omschrijving

Omschrijving van het complex

HISTORISCHE BUITENPLAATS VERHILDERSUM. Verhildersum is een langgerekt smal, in oorsprong 15de eeuws steenhuis of borg, op een relatief klein streng-symmetrisch terrein, waarvan de structuur het belangrijkste aspect vormt. Deze structuur, XVI of ouder, bestaat uit een lange oprijlaan -de centrale as op het midden van het huis gericht- ,die uitmondt in het terrein binnen de dubbele omgrachting. Het borgterrein is omgeven door een oude bomen- en struikensingel; van een eigenlijke parkaanleg is geen sprake. Het borgterrein bood vroeger plaats aan moestuinen, een kleine boomgaard en wellicht enige sierbeplantingen. De huidige inrichting is eigentijds, jaren vijftig en later van de 20e eeuw. Verder staan er op het terrein een dienstwoning met schuurruimte, een schathuis en een duiventil; het geheel is omgeven door weilanden, die als open ruimten van belang zijn voor de silhouetwerking van de buitenplaats en om die reden in het complex opgenomen zijn. In het noorden wordt het complex begrensd door de provinciale weg van Winsum naar Lauwersoog, aan de oostkant door de Hoornse Vaart, in het zuiden door de weg genaamd Wierde en in het westen door landerijen van derden.

De historische buitenplaats Verhildersum omvat de volgende onderdelen: BORG (1), PARKAANLEG (2), BRUG (3), DUIVENTIL (4) en ZONNEWIJZERSOKKEL (5).

Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding der onderdelen aangegeven.

Waardering van het complex

De HISTORISCHE BUITENPLAATS VERHILDERSUM is van algemeen belang vanwege de ouderdom van het huis en van de gaaf bewaard gebleven symmetrische hoofdstructuur van de aanleg en vanwege de landschappelijk-visuele waarden ervan (silhouetwerking). Het complex is een goed voorbeeld van een bescheiden Groningse borg met een eenvoudige geometrische terreinstructuur.