Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
515593
Complexnummer
515592 - Verhildersum
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82756/161
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Leens K 618
Wierde 40, 9965 TB te Leens

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 1.

BORG, in oorsprong 15de-eeuws; huidig voorkomen 18de- 19de- eeuws. Langgerekt rechthoekig bakstenen gebouw, waarvan de verschillende bouwperioden in het metselwerk met diverse baksteensoorten en -formaten goed herkenbaar zijn; één bouwlaag op hoge kelderverdieping onder schilddak met twee schoorstenen en grijze pannen; de borgmuren staan met de aan de voorzijde (= zuidzijde) uitgebouwde bakstenen borgklip (bouwkundig dus één geheel vormend met het huis) direct in de brede binnengracht. De symmetrische voorgevel is negen traveeën breed: in het midden de neoclassicistische ingangspartij met dubbele glasdeuren en halfcirkelvormig bovenlicht; aan weerszijden ervan telkens drie zeslichts vensters en een dienstingang; kroonlijst met trigliefen in fries; achter- en zijgevels, direct in het water staand, met onregelmatige raamindeling; in de kopse dakschilden een dakkapel onder lessenaarsdakje. De borgklip met voortuintje (zie verder onder 2) heeft keermuren die het verlengde zijn van de korte zijmuren van de borg; de derde keermuur, die de twee andere verbindt, loopt evenwijdig aan de voorgevel van de borg en fungeert als bruggenhoofd van de toegangsbrug. Inwendig onder meer stijlkamers (het huis heeft een museumfunctie) met van elders afkomstige onderdelen, o.a. schoorsteenmantels en behangsels.

Waardering

De BORG is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege het vrijwel ongestoorde grondplan en exterieur, waarvan het muurwerk duidelijk de verschillende bouwfasen laat zien;

- als goed en gaaf bewaard voorbeeld van een bescheiden Groningse borg.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 515592. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats Borg

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing