Complexgegevens

Complexnummer
515851

Omschrijving

Inleiding

SCHEEPSWERF bestaande uit een WERKPLAATS met aangebouwde DIENSTWONING en SCHUUR en dwarsHELLING. In 1921-22 richten de broers Harm en Menzo Wolthuis een scheepstimmerwerf en een dwarshelling voor reparatiewerk op. De werkzaamheden op de werf bestonden uit het bouwen en repareren van ijzeren en later stalen schepen voor de binnenvaart. Op deze plek was in 1690 al een scheepswerf. Toen deze werd opgeheven hebben andere functies op deze plek gezeten.

De werkplaats, die stamt uit omstreeks 1890, en de schuur, die stamt uit omstreeks 1800, behoren van oorsprong niet bij deze scheepswerf en zijn opgetrokken in een Ambachtelijk-traditionele bouwstijl. Tegen de westgevel zijn niet-originele schuurtjes aangebouwd die niet voor de bescherming van rijkswege in aanmerking komen. De dwarshelling met een lengte van 28m stamt uit de beginperiode van de scheepswerf (1921-22). De woning is in 1925 gebouwd in opdracht van de gebroeders Wolthuis in een Ambachtelijk-traditionele stijl. In 1949 werd op het westelijk dakvlak een dakkapel geplaatst. De platte aanbouw aan de rechterzijde van de woning stamt uit 1957 en komt wegens te weinig architectonische kwaliteit en te geringe ouderdom niet voor bescherming van rijkswege in aanmerking. De lier, die nu aan de andere zijde van de werf staat, is na-oorlogs en komt wegens te geringe ouderdom niet voor bescherming van rijkswege in aanmerking.

Toen in 1985 de aftakking van het Winschoterdiep aan de westzijde van de scheepswerf werd gedempt, verloor de werf noodgedwongen haar functie en maakte R. Wolthuis de werf tot museum; dit heeft echter niet lang geduurd. Momenteel zijn van de dwarshelling nog restanten aanwezig; de overige onderdelen zijn uit elkaar gehaald en opgeslagen.

De scheepswerf is gelegen op de hoek van de Noorderstraat en het Borgercompagniesterdiep. Over het water ligt een hoogholtje, deze is echter niet-origineel.

Waardering

Scheepswerf bestaande uit werkplaats met aangebouwde dienstwoning en schuur en dwarshelling van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde:

- als voorbeeld van een kleine ambachtelijke scheepswerf voor de binnenvaart uit de jaren twintig van de twintigste eeuw met oudere onderdelen in de provincie Groningen

- vanwege de redelijk hoge mate van gaafheid van het complex en de samenstellende onderdelen

- vanwege de beeldbepalende ligging aan de Noorderstraat

- vanwege de zeldzaamheidswaarde van een ambachtelijke werf in de provincie Groningen

- als herinnering aan de scheepsbouw die in dit gebied ooit op grote schaal plaats vond