Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
515853
Complexnummer
515851 - Wolthuis
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82758/33
Kadastrale aanduiding
Sappemeer G 3552
Noorderstraat 308, 9611 AT te Sappemeer

Omschrijving

Omschrijving

SCHEEPSWERF bestaande uit een WERKPLAATS met aangebouwde DIENSTWONING en SCHUUR.

De WERKPLAATS (omstreeks 1890) met ingebouwd KANTOOR op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in rode baksteen op een trasraam van bruine baksteen en wordt gedekt door een zadeldak waarop zwarte Friese golfpannen; gemetselde schoorsteen op het oostelijk dakvlak; muurankers; strakke houten windveren. De gevels worden geleed door staande getoogde vensters met ijzeren roedenverdeling onder een segmentboog; in de voorgevel onder segmentboog met geelbakstenen sluit- en aanzetstenen.

Centraal in de topgevel van de voorgevel (noordzijde) twee opgeklampte houten deuren met getoogd vijfruits bovenlicht onder strek; aan de linkerzijde een getoogd staand venster; aan de rechterzijde (kantoor) een staand venster met tweedelig bovenlicht onder rollaag. In de top dubbele getoogde opgeklampte houten deuren waarboven een houten hijsbalk en aan weerszijden een rond venster waarin decoratieve ijzeren roedenverdeling onder rollaag.

In de oostgevel tien staande getoogde vensters.

De schuur is tegen de achtergevel (zuidzijde) aangebouwd.

Aan de linkerzijde van de westgevel zijn de dienstwoning en niet-originele schuurtjes (niet beschermd) aangebouwd. Aan de rechterzijde vier staande getoogde vensters en een niet-originele schuurdeur waarachter de oude getoogde strek nog zichtbaar is.

In het INTERIEUR zijn ondermeer van belang: de machines, geleverd door machiniefabriek Oling te Veendam, voor de bouw en reparatie van stalen schepen (o.a. de ponsmachine, de slingerknipschuur).

De deels onderkelderde DIENSTWONING uit 1925 met platte aanbouw op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in rode baksteen op een trasraam van lichtgesinterde donkere baksteen en wordt gedekt door een zadeldak waarop rode Friese golfpannen; strakke houten windveren; gemetselde schoorsteen; niet-originele dakkapel op het westelijk dakvlak. De gevels worden geleed door staande vensters onder rollaag.

De entree bevindt zich in de topgevel aan de voorzijde (noordgevel) en bestaat uit een houten deur met bovenlicht waarboven een niet-originele luifel en waaronder een kelderraam; vier treden hoge houten stoep. Rechts van de entree twee H-vensters. In de top een staand venster.

In de achtergevel (zuidzijde) aan de linkerzijde een houten deur met vierruits venster en tweeruits bovenlicht waarnaast een klein staand venster. In de top een samengesteld venster. Aan de rechterzijde een platte aanbouw waarin een driedelig venster.

Aan de westzijde de niet-originele aanbouw uit 1957 (niet beschermd).

De SCHUUR uit omstreeks 1800 heeft houten gevels en wordt gedekt door een zadeldak waarop rode Hollandse pannen; strakke houten windveren. Aan achtergevel (zuidzijde) niet-originele golfplaten.

Waardering

Werkplaats met aangebouwde dienstwoning en schuur van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde:

- als voorbeeld van een werkplaats met dienstwoning en schuur behorende bij een kleine scheepswerf uit de jaren twintig van de twintigste eeuw met oudere onderdelen in de provincie Groningen

- vanwege de redelijk hoge mate van gaafheid

- vanwege de beeldbepalende ligging aan de Noorderstraat

- vanwege de zeldzaamheidswaarde in de provincie Groningen

- als herinnering aan de scheepsbouw die in dit gebied ooit op grote schaal plaats vond

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 515851. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Nee Woningen en woningbouwcomplexen Dienstwoning(K) Dienstwoning(K4)
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie Werkplaats

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1890
1890
globaal
werkplaats
verbouwing
1800
1800
globaal
schuur
verbouwing
1925
1925
exact
dienstwoning

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing