Complexgegevens

Complexnummer
517423

Omschrijving

Inleiding

Schoolcomplex bestaande uit een SCHOOLGEBOUW (voormalige RIJKS HBS) en een CONCIERGEWONING, gebouwd in 1909-1910 naar ontwerp van de Amsterdamse architect J.H.L. van Dorp onder supervisie van rijksbouwmeester J.A. Vrijman. Het in rijke neorenaissancestijl opgetrokken schoolgebouw is gelegen in de zichtas van de gelijktijdig aangelegde Johan Messchaertstraat die zich ter hoogte van de school splitst. De in eclectische trant gebouwde conciërgewoning is gelegen aan de J.D. Pollstraat op enkele meters afstand ten oosten van de noordvleugel van het schoolgebouw.

In de jaren '60 van de twintigste eeuw is de school aan de achterzijde uitgebreid met een nieuwe vleugel gelegen aan de Bontekoestraat.

N.B. De bovengenoemde uitbreiding maakt geen deel uit van de bescherming.

Omschrijving

Schoolcomplex bestaande uit een schoolgebouw op een U-vormige plattegrond van twee bouwlagen onder een samengesteld dak gedekt met leien. Het opgaande muurwerk is uitgevoerd in rode baksteen met rijk gebruik van kalksteen (voor banden, blokken, lateien, rolwerk en boogvullingen) en hardsteen (voor lekdorpels). De op onregelmatig grondplan gebouwde conciërgewoning is gesitueerd ten noordoosten van de school, op enkele meters afstand van de noordvleugel. Het pand telt twee bouwlagen onder een samengesteld dak gedekt met leien. De gevels zijn evenals die van het schoolgebouw opgetrokken in rode baksteen afgewisseld met kalk- en hardsteen.

Waardering

Schoolcomplex bestaande uit een schoolgebouw met bijbehorende congiërgewoning van algemeen belang wegens cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een HBS uit het begin van de 20ste eeuw, opgetrokken in een rijk gedetailleerde neorenaissancestijl. Tevens heeft het complex situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging in de zichtas van de Johan Messchaertstraat.