Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
517425
Complexnummer
517423 - voormalige Rijks HBS
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82849/153
Kadastrale aanduiding
Hoorn D 6663
J.D. Pollstraat 2, 1623 LM te Hoorn

Omschrijving

Omschrijving

De CONGIERGEWONING behorende bij het complex voormalige HBS, heeft een onregelmatige plattegrond en telt twee bouwlagen onder een samengesteld dak met overstek waarvan de kapaanzet zich halverwege de eerste verdieping bevindt. De traptoren telt twee volledige bouwlagen onder een afzonderlijk zeszijdig schilddak met de nok evenwijdig aan de straat. De daken zijn gedekt met leien in Maasdekking en voorzien van zinken pironnen op de nokeinden. Het buitenmuurwerk is evenals dat van het schoolgebouw uitgevoerd in rode machinale waalsteen in kruisverband (traptoren ook koppenverband) met snijvoeg en met onder de hardstenen lekdorpels van de benedenvensters een omgaande cordonlijst van rode profielsteen. De vensters op de eerste verdieping hebben geprofileerde lekdorpels van hardsteen. Ter hoogte van de verdiepingsbalklaag zijn de gevels voorzien van smeedijzeren muurankers met krulmotieven, waaronder een kalkstenen band. De voorgevel (NW) heeft op de begane grond een driedelig venster voorzien van een breed middenraam, smallere zijramen en respectievelijk een zes-, twaalf-, en zesruits bovenlicht. In de segmentboog boven het venster zijn vijf blokken kalksteen verwerkt. De eerste verdieping is voorzien van een driedelig venster dat de daklijst doorbreekt en overgaat in een dakkapel met een afgewolfd zadeldak gedekt met leien en bekroond door een piron. Boven het venster bevindt zich een geprofileerd gevelbeschot.

De rechterzijgevel (ZW) heeft een onregelmatige opzet, met een halfrond uitgebouwde traptoren en een vierkante entree-uitbouw links hiervan. Boven de laatste is het zuidwestelijke dakschild laag doorgetrokken. In de zuidwestgevel van de uitgebouwde entree bevindt zich een paneeldeur met bovenin een zesruits raam en daaronder twee enkele ruiten. Links van de via een hardstenen stoep van twee treden bereikbare deur wordt het overstekende dak ondersteund door een korbeel. In de noordwestgevel van de entree-uitbouw bevindt zich een tweeruits venster. Het driehoekige gevelbeschot hierboven rust op vier kalkstenen kraagsteentjes en is voorzien van een klein vierruits venster. In het smalle geveldvlak links van de uitgebouwde entree bevindt zich een smal schuifvenster met zesruits bovenlicht. De halfrond uitgebouwde traptoren heeft middenonder een klein venster met een kalkstenen latei. Boven de begane grond gaat de halfronde vorm via een kalkstenen cordonlijst over in een driezijdige met in elk van de drie muurvlakken een klein venster voorzien van blank en groen glas-in-lood (gestileerde bloemmotieven) en een kalkstenen latei. De licht uitzwenkende dakvoet van de traptoren rust op een rand van kwartronde rode profielsteen afgewisseld met dito kalksteen. Rechts van de traptoren is de rechterzijgevel op de eerste verdieping voorzien van twee schuifvensters met negenruits bovenlicht en op de begane grond van een klein venster en een getoogd tweedelig schuifvenster met zesruits bovenlichten. Onder laatstgenoemd venster is de waterlijst plaatselijk verhoogd en bevindt zich een tweedelig keldervenster waarvoor een ijzeren vloerrooster omgeven door hardsteen.

De linkerzijgevel (NO) heeft links een risalerende topgevel met in het midden daarvan, boven de begane grond, een op een geprofileerde kalkstenen console uitkragende schoorsteen. Ter weerszijden van de laatste is de driehoekige geveltop bekleed met kraaldelen en bevindt zich op de eerste verdieping een schuifvenster met zesruits bovenlicht. Het lagere linker gedeelte van de linkerzijgevel heeft in het midden een vergelijkbare schoorsteen en is verder gesloten. De rechter helft van de achtergevel (ZO) is voorzien van twee schuifvensters met twaalfruits bovenlichten waarboven segmentbogen met sluit- en aanzetstenen van kalksteen. In het risalerende linker gedeelte van de gevel bevindt zich een paneeldeur waarvoor een terrras met een originele granitovloer met hardstenen buitenrand. Boven het terras, dat even breed is als de risaliet, zet het achterschild zich als een afdak voort. Op beide hoeken wordt het afdak ondersteund door een op een hardstenen postament geplaatste houten zuil met bovenaan een korbeel. De zijkanten van de overkapping zijn afgetimmerd met een geprofileerd beschot dat aan de gevelzijde rust op een kalkstenen console. Middenboven op het achterschild staat een schoorsteen. Het interieur is nog gedeeltelijke oorspronkelijk en onder meer voorzien van een granitovloer in de vestibule en de centrale hal, een betonnen kelder onder de hal en de keuken, paneeldeuren op de begane grond en de verdieping, en een houten trap waarvan de bovenste helft de halfronde vorm van het trappenhuis volgt.

Waardering

De congiërgewoning is van algemeen belang wegens cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde als historisch-functioneel onderdeel van het gaaf bewaard gebleven en uit het eerste kwart van de 20ste eeuw daterende schoolcomplex aan de Johan Messchaertstraat.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 517423. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Dienstwoning(K) Conciërgewoning

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1909
1910
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Dorp, J.H.L. van ; Noord-Holland
architect / bouwkundige / constructeur