Complexgegevens

Complexnummer
518250

Omschrijving

Inleiding.

Het complex omvat zes gebouwen behorende tot de psychiatrische inrichting Huize Padua te Boekel. Het terrein is gelegen tussen de Kluisstraat, de Daniël de Brouwerstraat en de gemeentegrens van Gemert. Het oudste onderdeel is het reeds eerder van Rijkswege beschermde voormalige kloostergebouw uit 1742, de Kluis. Vanaf 1832 verpleegden de Broeders Penitenten van de Heilige vader Franciscus hier geesteszieken. Ten behoeve van de verzorging werd er een aantal gebouwen toegevoegd. Het oudste is de kleine KAPEL voor Onze Lieve Vrouwe uit 1871-1878 (1) op het terrein van een VILLA uit ca. 1890 (2), Daniël de Brouwerstraat 28. Hierna volgt de grote Neo-Gotische KAPEL uit 1897 (3). Aan de noordzijde is een HEILIG HARTBEELD geplaatst, vervaardigd tussen 1920-1925 (4). Door een bouwlid verbonden aan de kerk is het voormalige ADMINISTRATIEKANTOOR ANNEX BROEDERHUIS uit 1923 (5). Schuin tegenover dit gebouw staat een PAVILJOEN uit 1930, waarin zich recreatieruimtes bevinden (6).

Waardering.

Het complex van Huize Padua is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een geestelijke ontwikkeling, namelijk de bloei van orden en congregaties en hun rol in de gezondheidszorg en de charitas in het katholieke zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het congregatieklooster verbonden met dienstgebouwen voor zorg en charitas. Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de stijl, het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek en de wijze waarop motieven uit de Neostijlen en uit het Zakelijk Expressionisme worden toegepast om de idealen van zorg en charitas uit te dragen. Het heeft ensemblewaarden vanwege de samenhang van kapel, klooster en dienstgebouwen. Het geheel is als gaaf complex van een psychiatrische inrichting langzamerhand zeldzaam geworden.