Complexgegevens

Complexnummer
521068

Omschrijving

Inleiding

Een deel van de gronden op Koningshoeven was gedurende lange tijd in bezit van koning Willem II. Enige tijd na diens overlijden werden de terreinen gekocht door textielfabrikant Caspar Houben waarna deze ter plaatse een wolververij en -wasserij liet bouwen. Vervolgens werd langs Koningshoeven een aantal herenhuizen gebouwd voor leden van de familie. Caspar Houben was een belangrijk mecenas van het nabijgelegen klooster-retraitehuis Cenakel, waarvan zijn dochter eerste overste was. In 1886 werd in opdracht van C.H.M. Houben-Mutsaers een VILLA (Koningshoeven 20, onderdeel 1) gebouwd met eclectische elementen waarbij in 1906 een bijbehorend, in dezelfde stijl opgetrokken KOETSHUIS met stal werd gebouwd (Koningshoeven 18, onderdeel 2).

Omschrijving

Het complex bestaat uit een aan de straat gelegen, op L-vormige plattegrond opgetrokken voormalig koetshuis en een rechts daarachter gelegen villa op enigszins kruisvormige plattegrond, welke is omgeven door een grote tuin.

Waardering

Het complex is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van een stedebouwkundige ontwikkeling, zijnde het optrekken van buitenhuizen aan de uitvalswegen van de stad om sociaal-economische redenen. Bovendien betreft het hier een complex dat deel uitmaakt van een serie herenhuizen die aan een belangrijke Tilburgse fabrikantenfamilie behoorde. Het complex is tevens van belang vanwege de ensemblewaarden doordat het door de situering nauw is verbonden met de ontwikkeling en het aanzien van een stad. Het complex is verder van belang vanwege de architectonische gaafheid van zowel in- als exterieur.