Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
521070
Complexnummer
521068 - Villa/koetshuis
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82713/151
Kadastrale aanduiding
Tilburg X 1165
Koningshoeven 18, 5018 AB te Tilburg
Koningshoeven 20, 5018 AB te Tilburg

Omschrijving

Inleiding

Het uit 1906 daterende KOETSHUIS met stallen, met Eclectische elementen, werd in 1975 verbouwd tot woonhuis waarbij met name het deel waarin voorheen de rijtuigen werden ondergebracht werd gewijzigd. Het stalgedeelte en de vestibule bleven grotendeels bewaard.

Omschrijving

Geheel gecementeerd, in blokvorm gepleisterd eenlaags koethuis met stal op L-vormige plattegrond. De hoek van de L-vorm is aan binnen- en buitenzijde afgeschuind. Het pand is voorzien van een eveneens gecementeerde plint en architraaf. In de noord-zuid gerichte vleugel was het voormalige koetshuis ondergebracht, in de oost-westvleugel de stallen. Beide onderdelen werden gescheiden door een vestibule, het tuighuis en een kamer. De entree tot beide delen bevindt zich aan de 'binnenzijde' van de L-vorm. Deze binnenzijde werd overdekt door een in stijl herstelde opengewerkte serre onder deels beglaasde kap waardoor het gehele gebouw een nagenoeg vierkante plattegrond kreeg. De serre is geplaveid met klinkers. Het gehele pand heeft een mansardedak gedekt met geschubde leien in Maasdekking en is voorzien van een geprofileerde bakgoot. Deuren en vensters zijn, tenzij anders vermeld, rechthoekig en geplaatst onder een getoogde strek en voorzien van een hardstenen dorpel. De strek van de gevelopeningen in de achtergevel is steeds doorgezet tot aan de architraaf. Het stalgedeelte is vanuit de serre toegankelijk via een opgeklampte, deels beglaasde deur. In de afgeschuinde hoek een deels beglaasde opgeklampte deur met bovenlicht welke toegang verleent tot de vestibule. In de andere gevel zijn de oorspronkelijke deuren van het koetshuis vervangen door symmetrisch ingedeelde vensters. De stalen latei is nog aanwezig. Op de middenstijl een hardsteen met opschrift 'Casper A.A.J.M. Houben / Koningshoeven 12-3-1906'. In het dakschild hierboven een zinken oeuil-de-boeuf. In de korte zijgevel aan de zuidzijde twee hoog in de gevel aangebrachte tweeruits vensters en een daartussen geplaatst, deels in het dakschild opgenomen voormalig hijsluik onder zwak hellend zadeldak gedekt met zink. De zijgevels van de dakkapel met hijsluik zijn vlak gecementeerd. Van de oorspronkelijke paneelluiken zijn de panelen vervangen door glas. In de korte zijgevel aan de westzijde een drieruits samengesteld venster. Hieronder een laag in de gevel aangebracht opgeklampt luik voor het uitvegen van de mest uit het stalgedeelte. Op het dak wederom een zinken oeil-de-boeuf.

In de achtergevel van het koethsuis is een nieuwe rechthoekige doorgang aangebracht. Ook aan deze zijde is in het dakschild nog een voormalig hijsluik onder zadeldak aangebracht, de luiken wederom deels beglaasd en de top voorzien van lei in Maasdekking. In de gevel ook een hooggeplaatst eenruits venster. In de afgeschuinde hoek een drieruits samengesteld venster als in de korte oostgevel. In de achtergevel van de stallen twee getoogde tweeruits vensters. In de dakschilden zijn enkele tuimelvensters aangebracht.

Het interieur is deels bewaard gebleven. Het voormalige koetshuis is verbouwd tot woonkamer, de hieraan grenzende voormalige tuigkamer is verbouwd tot keuken. De vestibule en de hieraan grenzende kamer en de stallen zijn nog grotendeels intact. De vestibule, met plavuizen en voorzien van een uit kraaldelen vervaardigd plafond heeft aan weerszijden een opgeklampte deur, aan de zijde van de vestibule bespiegeld. In het kozijn boven de deuren een diamantkop. De vestibule is afgesloten door een samengestelde, deels beglaasde panelenwand. Hierachter, in de voormalige kamer met trap, een nieuwe wenteltrap welke toegang verleent tot de bovenverdieping. In het nog grotendeels oorspronkelijke stalgedeelte een betonvloer en lambrizering uit gele strengpersstenen. In de westelijke muur het eerder beschreven opgeklampte luik, hier onder segmentboog. De overige delen van de muren zijn bezet met witte keramische facettegels. Deuren en plafond zijn okergeel geschilderd, in het plafond zijn nog twee doorlaten voor het hooi vanaf de hooizolder aanwezig. Het pand heeft nog het Hollandse spant.

Waardering

Het object is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van een stedenbouwkundige ontwikkeling, zijnde het optrekken van buitenhuizen aan de uitvalswegen van de stad, om sociaal-economische redenen. Bovendien betreft het hier een object dat deel uitmaakt van een serie herenhuizen die aan een belangrijke Tilburgse fabrikantenfamilie behoorden. Het object is tevens van belang vanwege de ensemblewaarden doordat het object door de situering nauw is verbonden met de ontwikkeling en het aanzien van een stad en vanwege het feit dat het behoort bij een gaaf herenhuis. Het object is van belang vanwege de architectonische gaafheid van zowel een deel van het in- als nagenoeg het gehele exterieur.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 521068. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz. Koetshuis(L) Betreft koetshuis met stal

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1906
1906
exact
verbouwing
1975
1975
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
invloeden