Complexgegevens

Complexnummer
521310

Omschrijving

Inleiding

Het complex, bestaande uit een GEMEENTEHUIS (complexonderdeel 1) en een RIJWIELSTALLING (complexonderdeel 2), gelegen in een park in landschapsstijl. Het complex ligt ten westen van de rijksweg tussen Eindhoven en 's-Hertogenbosch. Het gemeentehuis, dat in 1937 door de architect H.W. Valk werd verbouwd en uitgebreid in een Traditionalistische stijl met elementen van Neo-Renaissance, fungeerde oorspronkelijk als landhuis voor de bankier H. van Rijckevorsel. Dit oorspronkelijke landhuis "Leeuwenstein" werd in 1900 gebouwd in een Neo-Renaissance-stijl naar ontwerp van de architect J. Dony. Het koetshuis van dit voormalige landhuis doet nu dienst als rijwielstalling. De parkaanleg is gebaseerd op een ontwerp van de tuinarchitect D.F. Tersteeg.

Omschrijving

Het complex omvat het tot gemeentehuis omgebouwde landhuis en een rijwielstalling. Het gemeentehuis is gelegen aan de westzijde van een klein park met een vijver, dat een globaal rechthoekig terrein beslaat en wordt begrensd door de Leeuwensteinlaan (noordzijde), de Boxtelseweg (oostzijde), de Nachtegaalslaan (zuidzijde) en het Leeuwensteinplein (westzijde). De hoofdingang van het gemeentehuis ligt aan de westelijke zijde. Hiervoor is een plein aangelegd. Ten zuiden van dit plein, op de zuidwestelijke hoek van het gemeentehuis ligt de rijwielstalling.

Waardering

Het complex van het tot gemeentehuis omgebouwde landhuis "Leeuwenstein", is van algemeen belang. Het bezit cultuurhistorische waarde, als bijzondere uidrukking van een bestuurlijke ontwikkeling en illustreert het belang van Vught als buitenplaats en kunstenaarsdorp. Het complex bezit grote architectuurhistorische waarde door de bijzondere ornamentiek. Voorts is het complex van belang door de bijzondere visuele samenhang tussen groenaanleg en bebouwing en tevens als onderdeel van de Vughtse landgoederenreeks. Tenslotte is het complex van belang vanwege de hoge mate van gaafheid van de bebouwing.