Complexgegevens

Complexnummer
522616

Omschrijving

Omschrijving van het complex

In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats met KOEPEL (1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2), HEKPIJLERS (3), BRUG (4), KOETSHUIS annex DIENSTWONING (5).

Ten noordwesten van Driebergen-Rijsenburg ligt de voormalige buitenplaats Beerschoten-Willinkshof. Huis en park bestonden reeds vòòr 1847 (topografische militaire kaart 1847-1848). Het park vertoont grote stilistische overeenkomsten met het werk van J. D. Zocher jr. en wordt door Van Luttervelt aan deze landschapsarchitect toegeschreven. Tussen 1849 en 1869 werd de overtuin ingericht als hertenkamp. De aanleg is nog in zijn totaliteit aanwezig, maar de oorspronkelijke rustieke omrastering en het Zwitserse hertenhuis zijn vervangen door modernere varianten. Het park functioneert nog steeds als hertenkamp. Op de centraal gelegen heuvel in het zuidoostelijke deel van het eigenlijke park stond oorspronkelijk het huis Beerschoten-Willinkshof. Op verzoek van de laatste particuliere eigenaar, dhr. Willink, die zijn bezit in 1887 legateerde aan de gemeente Driebergen-Rijsenburg, werd het huis na de overdracht gesloopt en werden het park en de bijbehorende hertenkamp opengesteld voor publiek. Ter nagedachtenis aan dhr. Willink werd in 1889 op de plek van het voormalig huis een koepel gebouwd naar een ontwerp van C.B. Posthumus Meyjes.

Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de onderdelen aangegeven. In het noordwesten wordt het terrein begrensd door de spoorlijn Utrecht-Arnhem, in het noordoosten door de Arnhemse Bovenweg, in het zuidoosten loopt de grens gelijk aan die van het kadastrale perceel, ten zuidwesten wordt het terrein begrensd door de Hoofdstraat. Het bij het complex behorende overpark (Hoofdstraat 20) wordt ten westen begrensd door het terrein behorend bij het koetshuis van Rose-Villa (scheiding gemarkeerd door een sloot), ten zuiden door het terrein behorend bij villa De Reehorst, ten oosten door de oprijlaan naar De Reehorst en ten noorden door de Hoofdstraat.

Waardering

De HISTORISCHE BUITENPLAATS BEERSCHOTEN-WILLINKSHOF is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorische waarde:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de gaafheid;

- vanwege de ensemblewaarde;

- vanwege de bijzondere landschapsarchitectonische waarde van het ontwerp.