Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
522618
Complexnummer
522616 - Beerschoten-Willinkshof
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82662/145
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Driebergen-Rijsenburg A 1891
Driebergen-Rijsenburg A 1892
Driebergen-Rijsenburg A 1971
Driebergen-Rijsenburg A 1973
Driebergen-Rijsenburg A 1974
Driebergen-Rijsenburg A 1990
Driebergen-Rijsenburg A 2046
Driebergen-Rijsenburg A 2047
Driebergen-Rijsenburg A 2048
Driebergen-Rijsenburg A 2049
Driebergen-Rijsenburg A 1846
Driebergen-Rijsenburg A 1779
Driebergen-Rijsenburg A 1637
Driebergen-Rijsenburg A 1835
Driebergen-Rijsenburg A 1778
Driebergen-Rijsenburg A 532
Bij Hoofdstraat 21, 3971 KA te Driebergen-Rijsenburg
Hoofdstraat 20, 3972 LA te Driebergen-Rijsenburg

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 2: (Hoofdstraat 21: park en Hoofdstraat 20: hertenkamp) PARKAANLEG.

Park in landschappelijke stijl aangelegd in de trant van, of door J.D. Zocher jr. Het zuidwestelijke deel van het park wordt gekenmerkt door een vrij open heuvelachtig landschap met slingervijver, boomgroepen en solitairen, het wordt omzoomd door parkbos. Het houtgewas is voor een groot deel nog uit de tijd van de aanleg en bestaat uit rode en groene beuk, eik, en, in mindere mate, es, linde en kastanje. In het noordoostelijke deel van het park wordt het beeld bepaald door parkbos: loofbos (beuk, eik) in het centrale deel, overgaand in naaldbos in het meer noordelijk gelegen deel. Het park is gecomponeerd rond een centraal in het zuidwestelijke deel opgeworpen heuvel, waarvoor een slingervijver werd aangelegd. Op deze heuvel stond oorspronkelijk het huis Beerschoten-Willinkshof, tegenwoordig staat er een classicistisch tempeltje. Er zijn vanaf dit punt zichtassen richting hertenkamp (zuidwesten), over de voor de heuvel gelegen slingervijver in zuidoostelijke en westelijke richting en richting het noordoostelijk gelegen koetshuis. De onverharde slingerpaden die vanaf de zuidelijke en westelijke hoek (Hoofdstraat) van het terrein rond voornoemde heuvel in noordoostelijke richting lopen bieden mooie doorzichten naar de tempel en de vijver. Ten noordoosten van de heuvel komen de paden bij elkaar, om ter hoogte van een niervormig vijvertje weer te splitsen en enigszins slingerend door het parkbos bij de Arnhemse Bovenweg uit te komen. Het zuidelijke pad voert via een platte brug met gebogen bakstenen keermuren en eenvoudige ijzeren brugleuningen over de vijver, de vijver loopt voorbij de brug als smalle sloot verder het park in. De in het zuidoosten gelegen hockeyvelden zijn als zodanig voor de bescherming van ondergeschikt belang, maar de openheid van het terrein is belangrijk voor de contrastwerking met de gebogen lijn van de boszoom. Aan de zijde van de spoorbaan bevindt zich een Wilhelminaboom met bijbehorend hekwerk. Aan de overzijde van de Hoofdstraat ligt een bij de aanleg behorende hertenkamp, welke net als het park is opengesteld voor publiek. Het is een licht glooiend terrein met een centraal gelegen slingervijver. De oorspronkelijke rustieke omrastering is vervangen door een moderne afzetting, het oorspronkelijke Zwitserse hertenhuis is eveneens vervangen door een modernere variant. In aanleg vormt het terrein nog steeds een visuele eenheid met de parkaanleg rond het voormalig huis aan de overzijde van de straat.

Waardering

De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG is van algemeen belang:

- vanwege de bijzondere landschapsarchitectonische waarde van het ontwerp;

- vanwege de ontwikkelingsgeschiedenis;

- vanwege de ensemblewaarde met de tegenover liggende hertenkamp;

- als onderdeel van de Stichtse Lustwarande.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 522616. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1820
1870
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Landschapspark

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Landschapsstijl
stijlzuiver