Complexgegevens

Complexnummer
524888

Omschrijving

Inleiding

Rooms-katholiek kerkcomplex "St. Joseph" omvat een KERKGEBOUW met PASTORIE uit 1909 en bijbehorende ERFSCHEIDING langs de Nassaulaan en de Kennemersingel. De gebouwen zijn opgetrokken in neogotische trant naar ontwerp van het Rotterdamse architectenbureau Gebr. Margry en Snickers. Aannemer was N.J. van Groenendaal uit Breda. Met de stichting van een zelfstandige Josephparochie in 1922 werd de kerk een volwaardige parochiekerk. De gebrandschilderde ramen in de zijbeuken hebben de patroonheilige St. Jozef tot onderwerp en zijn in 1955 vervaardigd door de Bergense kunstenaar Jaap Min in het atelier van M.A. Pater. Aan de wanden van de zijbeuken hangen veertien grote geschilderde kruiswegstaties vervaardigd in 1927 door pater Raymundis van Bergen. Het tweeklaviers Ypma-orgel telt 21 registers en dateert gezien de eikenhouten kas en het zinken pijpwerk uit de jaren '20 of '30 van de 20ste eeuw. De huidige speeltafel is afkomstig uit de gesloopte Dominicuskerk. De pastorie werd vijf jaar na de bouw vergroot, waarbij onder meer de rechter helft van het pand een verdieping kreeg. Uit oude foto's blijkt dat de hekpijlers van de erfscheiding oorspronkelijk hoger waren en door ijzeren spijldelen met elkaar werden verbonden.

Het complex is zeer beeldbepalend gesitueerd aan de Singelgracht, op de hoek met de Nassaulaan.

N.B. Het bronzen Christus-Koningbeeld (1948) vóór de kerk en de moderne aanbouw (XXc) tegen de linkerzijgevel (NW) van de pastorie vallen buiten de bescherming.

Omschrijving

Het rooms-katholiek kerkcomplex "St. Joseph" bestaat uit drie afzonderlijk te beschermen onderdelen die gesitueerd zijn op een driehoekig terrein tussen de Kennemersingel en de daarop onder een scherpe hoek uitkomende Nassaulaan: een kruisbasiliek met de ingang op de hoek van de Kennemersingel en de Nassaulaan, een pastorie met de ingang aan de Nassaulaan, en een erfscheiding langs de Nassaulaan en de Kennemersingel. De pastorie wordt door een sacristie met het kerkgebouw verbonden. Zowel de kerk als de pastorie zijn opgetrokken in roodgele machinale baksteen afgewisseld met siermetselwerk van bruingeglazuurde baksteen en rode profielsteen en natuursteen voor gevelonderdelen zoals lekdorpels, lateien en deklijsten. Het terrein waarop de kerk en pastorie staan wordt van de openbare weg gescheiden door een lage muur van rode baksteen afgedekt met hardsteen.

Waardering

Het rooms-katholiek kerkcomplex "St. Joseph" bestaande uit een kruisbasiliek, pastorie en erfscheiding is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorisch waarde als gaaf bewaard voorbeeld van vroeg 20ste-eeuwse neogotische kerkelijke architectuur, representatief voor het oeuvre van de gebroeders Margry. Het complex heeft grote situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging en silhouetwerking aan de Singelgracht op een kruispunt van wegen.