Complexgegevens

Complexnummer
525062

Omschrijving

Inleiding

Aan de Nieuwe Keizersgracht in 1769 - 1771 tot stand gekomen OUDE MANNEN- EN VROUWENHUIS,genaamd Lutherse Diaconiehuis, naar ontwerp in Classicistische stijl van C. Hoeneker. Het gebouw werd op 14 januari 1772 officieel geopend. Van 1811 tot 1884 was het gebouw ook in gebruik als weeshuis. In 1856 verscheen in de voormalige tuin op de hoek van Nieuwe Keizersgracht en Nieuwe Kerkstraat een ZIEKENHUIS dat in 1876 werd uitgebreid. Uitgevoerd in een neo-classicistische stijl. De architect hiervan is onbekend. Het gehele complex is thans in gebruik als verzorgingstehuis ' Wittenberg' . N.B. De gebouwen zijn met elkaar verbonden door een aan de Nieuwe Keizersgracht gelegen poort en een aan het binnenterrein gesitueerd, zeer recent (XXd) tot stand gekomen tussenlid.

Omschrijving

Op een driehoekig terrein tot stand gekomen complex van 2 gebouwen en een muur met poort. Op rechthoekige plattegrond, rondom twee binnenplaatsen, tot stand gekomen hoofdgebouw verbonden door middel van een aan de Nieuwe Keizersgracht gelegen poort met de op een onregelmatige plattegrond gerealiseerde 19de-eeuwse uitbreidingen. De perceelsafscheiding aan de Nieuwe Kerkstraat is deels gerealiseerd door middel van een muur. Het geheel is in baksteen opgetrokken.

Waardering

Complex van 18e eeuws Luthers Diaconiehuis met 19de-eeuwse uitbreidingen van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van een sociale instelling op Lutherse grondslag alsmede van architectuurhistorische waarde. Eveneens van belang vanwege de situationele waarde op de hoek van Nieuwe Keizersgracht en Nieuwe Kerkstraat.