Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
525061
Complexnummer
525062 - Lutherse Diaconiehuis
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82953/115
Kadastrale aanduiding
Amsterdam O 3783
Nieuwe Kerkstraat 159, 1018 VL te Amsterdam

Omschrijving

Omschrijving

Op een onregelmatige plattegrond en op een natuurstenen plint tot stand gekomen gebouw, onderdeel van het complex Luthers Diaconiehuis. Het gebouw bestaat uit drie bouwlagen, waarvan de derde lager is uitgevoerd, onder een schilddak met zwarte pannen. Gevel aan Nieuwe Keizersgracht bestaande uit een middenrisaliet van drie vensterassen met aan weerszijden een terugliggend bouwdeel van eveneens drie vensterassen. Geheel links een eveneens terugliggende raamtravee behorende tot de uitbreiding van 1876. Gekorniste, geprofileerde en overstekende kroonlijst. Regelmatig geplaatste venster (twaalfruits vensters op begane grond en eerste verdieping; negenruits op derde verdieping) met schuiframen. Vensters in middelste travee van middenrisaliet voorzien van natuurstenen omlijsting. Aan weerszijden van middenrisaliet op elke verdieping een oeil de boeuf. Deels inspringende rechter zijgevel met in de risaliet gekoppelde vensters. Gevel voorzien van rozetankers. Overgang naar Nieuwe Kerkstraat door middel van afgeronde hoektravee met blinde vensters onder een gekorniste kroonlijst en een lantaarn achter een iets naar achter geplaatste borstwering. Lantaarn voorzien van zes rondboogvormige vensters met roedenverdeling en een windhaan. Naast deze hoektravee een omlopend gevelvlak van drie vensterassen aan de Nieuwe Kerkstraat. Middelste travee met diepliggende ingang. Ingang voorzien van een sieromlijsting. De twee daarboven gelegen vensters voorzien van een natuurstenen omlijsting. Tussen deze twee vensters een jaartalsteen (1876). Gevelvlakken aan Nieuwe kerkstraat van drie vensterassen breed op elkaar geplaatst achter gemetselde muur voorzien van spaarvelden. In de muur een brede en smalle poort. Vensters als hierboven vermeld. In een van de hoeken een hoog opgemetselde en deels ingesnoerde schoorsteen. Middelste travee van het gevel vlak links naast de schoorsteen voorzien van rondboogvormige vensteropening met glas in lood raam. Daarboven een jaartalsteen (1856). Rechtertravee van meest links gelegen gevelvlak voorzien van twee blinde vensters, ieder met een klein venster in het spaarveld. Alle gevelvlakken aan de Nieuwe Kerkstraat voorzien van rozetankers.

Waardering

Negentiende eeuwse uitbreiding van 18de eeuws Lutherse Diaconie van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde alsmede van belang vanwege de architectuurhistorische waarde. Bovendien van belang vanwege de situationele waarde op de hoek van Nieuwe Keizersgracht en Nieuwe Kerkstraat.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 525062. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Cultuur, gezondheid en wetenschap Gezondheidszorg

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1769
1771
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Cultuur, gezondheid en wetenschap Gezondheidszorg

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing