Complexgegevens

Complexnummer
525363

Omschrijving

Inleiding

COMPLEX van twee LICHTBAKENS staande op de dijk die parallel loopt aan de Nieuwendijk in de gemeente Korendijk. Waarschijnlijk zijn de ijzeren bakens aan het begin van de twintigste eeuw geplaatst. Beide bakens zijn gerestaureerd in 1989 en zijn nog steeds in gebruik voor het scheepvaartverkeer.

Omschrijving

De twee lichtbakens bevinden zich op de dijk die parallel loopt aan de Nieuwendijk bij het haventje aan het Vuile Gat. Aan de ene zijde van de dijk ligt het Vuile Gat aan de andere zijde is een weiland van de dijk gescheiden door een slootje. De bakens zijn ongeveer 200 meter van elkaar geplaatst. Het eerste baken staat vlakbij de haven, vooraan de dijk. Het tweede staat circa twee honderd meter ten zuidoosten aan de dijk. Rond de bakens staat een (XXd) geplaatst hek.

Het onderstel van het eerste baken is hoger en smaller dan dat van het tweede.

Waardering

Het complex van twee lichtbakens is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, en de ensemblewaarde.

-\tHet complex is van cultuurhistorisch belang als bijzonder monument van bedrijf en techniek en vanwege de bijzondere betekenis van de bakens als oriëntatiepunt voor de scheepvaart.

-\tHet complex heeft ensemblewaarde vanwege de bijzondere functionele samenhang tussen de samenstellende onderdelen.

-\tDe bakens zijn tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en vanwege de grote mate van gaafheid.