Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
525365
Complexnummer
525363 - Lichtbakens
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82913/149
Kadastrale aanduiding
Zuid-Beijerland G 61
Bij Nieuwendijk 1, 3284 KR te Zuid-Beijerland

Omschrijving

Inleiding

Het LICHTBAKEN behoort bij het complex van twee lichtbakens op de dijk die parallel loopt aan de Nieuwendijk in de gemeente Korendijk.

Waarschijnlijk is het baken aan het begin van de twintigste eeuw gebouwd. In 1989 is het baken gerestaureerd. Het ijzeren lichtbaken is nog steeds in gebruik voor het scheepvaartverkeer.

Omschrijving

Het baken staat op een zeshoekig, zich iets verjongend onderstel. De ijzeren onderbouw is opgebouwd uit T-profielen met bout- en klinknagelverbindingen in vakwerk-vorm. De ronde lantaarn is bereikbaar via een open spiltrap in het onderstel. Rond de lantaarnopbouw is een plateau met eenvoudige ijzeren balustrade aangebracht. De geel geverfde lantaarn heeft aan de achterkant een gesloten wand met een deur, aan de voor- en zijkanten zijn drie lichtvensters geplaatst. De lantaarn wordt bekroond met een oranje geverfde, convex gewelfde kegelvormige spits, met een geornamenteerde bal en daarop een spits.

Waardering

Het lichtbaken is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de ensemblewaarde.

-\tHet baken is van cultuurhistorisch belang als een bijzonder monument van bedrijf en techniek en vanwege de bijzondere betekenis van het baken als oriëntatiepunt.

-\tHet baken heeft situationele en ensemblewaarde vanwege de met de functie samenhangende situering en vanwege de samenhang met het andere baken.

-\tHet baken is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en vanwege de grote mate van gaafheid.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 525363. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Weg- en waterbouwkundige werken Kust- en oevermarkering Baken

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1900
1900
globaal
restauratie
1989
1989
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing