Complexgegevens

Complexnummer
527576

Omschrijving

Omschrijving complex Molencomplex, bestaande uit KORENMOLEN de Zwaluw (1837) en stenen schuur (1913), gelegen ten noordoosten van de esnederzetting Oudemolen.

Molen en aan de noordwestkant ervan gelegen schuur zijn opvallend in het vrije veld gelegen. Vanaf de schuur loopt, langs de molen tot aan het toegangspad, een haag. Rechts van de molen loopt nog een restant haag. De molen is in 1951 gerestaureerd. De schuur, oorspronkelijk met riet gedekt, is in de jaren zestig van de 20ste eeuw aan noordoostzijde uitgebreid en van blauwe pannen en golfplaten voorzien.

Waardering

MOLENCOMPLEX, bestaande uit KORENMOLEN en SCHUUR, is van algemeen belang:

- wegens de ouderdom;

- wegens de ontstaans- en gebruiksgeschiedenis;

- wegens de industrieel-archeologische waarde;

- wegens de ligging op een gedeeltelijk door hagen omzoomd terrein;

- wegens de opvallende ligging in het vrije veld.