Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
33377
Complexnummer
521912 - Complex N.H. Kerk
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82952/190
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Schipluiden B 1520
Dorpsstraat 3, 2636 CB te Schipluiden

Omschrijving

Ned. Herv. Kerk. Laat-gotische dorpskerk uit de eerste helft van de 16e eeuw, bestaande uit een eenbeukig schip met houten klokketorentje (1810) en een drie traveeën diep, smaller koor met driezijdige sluiting. Westtoren in 1810 gesloopt. Vensters met bakstenen traceringen; houten tongewelven met trekbalken en korbelen, welker draagstenen gesneden wapenschilden bezitten. Gerestaureerd 1956-1958. Tot de inventaris behoren: eenvoudige preekstoel, 17e eeuw. met koperen lezenaar en twee kaarsenhouders; doophek met getorste koperen doopboog, bekroond door het dorpswapen; gesneden koorhek, 17e eeuw, met in de borstwering toogpanelen, balusters en verhoogd middendeel met fronton; twee herenbanken met overhuivingen, waarin wapens, de fraaiste gedateerd 1662; een herenbank zonder overhuiving, versierd met toogpanelen in het koor, 17e eeuw; in de koorsluiting een rijk gesneden epitaaf voor W.H. van Steenbergh, 1788; gepolychromeerd tiengebodenbord, 17e eeuw; een koperen kaarsenkroon, omstreeks 1700; enkele grafzerken, 16e en 17e eeuw. Mechanisch torenuurwerk, Van Bergen, elektrische opwinding. In een steunbeer van de kerk is een stenen zonnewijzer aange-bracht.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 521912. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk