Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
335395
Complexnummer
335384 - Molenerf de Ster
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82706/4
Kadastrale aanduiding
Catharijne C 9680
Molenpark 3, 3531 ET te Utrecht

Omschrijving

HOUTZAGERIJ. Van de in 1721 gebouwde molen "de Ster" resteert nog de onderbouw met zagerij, die het meest oostelijk op het terrein is gesitueerd.

Hiervan is het centrale gedeelte, waarop tot 1911 de achtkante stellingmolen rustte, in het begin van deze eeuw hoger opgetrokken onder flauw hellend zadeldak, en oostwaarts uitgebreid met een plat afgedekte aanbouw, beide met staand beschot en moderne raam- en deuropeningen. De met liggend beschot onder pannen zadeldak opgetrokken zuidvleugel is voorzien van een ingezwenkte frontgevel met achtpuntige ster in de top, en twee achtruitsvensters boven de toegang bij de aansluitende sleephelling; in de lange zijgevels lage vensters met kleine onderverdeling en een zij-ingang. De met liggend beschot onder pannen zadeldak opgetrokken noordvleugel wordt afgesloten door een puntgevel met twee negenruitsvensters boven de dubbele inrijdeuren.

Aan de westzijde de in de 19e eeuw aangekapte zijbaan, die boven in de korte gevels een dertigruitsvenster bevat boven de dubbele inrijdeuren, waardoorheen destijds een lorriespoor liep; de lange zijgevel is inmiddels van moderne vensters voorzien.

Inwendig resteert nog in het centrale gedeelte de oorspronkelijke opbouw van de molen, met gemetselde zaagselkelder en met geschilderde notitieborden - blauw fond met witte omranding en strik - op de zeven nog aanwezige korbelen; voorts resteert verspreid over de hele zagerij nog grotendeels het drijfwerk en de machinerie, die deels uit 1860 en deels uit 1921 dateren, laatstelijk elektrisch aangedreven, ten behoeve van het zagerijbedrijf.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 335384. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen