Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
34571
Complexnummer
529100 - Rams Woerthe
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82852/108
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Steenwijk E 7526
Gasthuislaan 2, 8331 MX te Steenwijk

Omschrijving

Omschrijving

VILLA "Rams Woerthe", behorende tot het complex "Rams Woerthe" bestaande uit villa, park en hek, werd in 1898 gebouwd in art nouveau-vormen door de Amsterdamse architect W. van Gendt, in opdracht van Jan Hendrik Tromp Meesters, graanhandelaar te Steenwijk. Sinds 1919 als gemeentehuis in gebruik. De villa is gelegen binnen een park in landschapsstijl ontworpen door Henri Copijn en aangelegd in 1899. De villa heeft een rechthoekige plattegrond, is opgetrokken uit vnl. rood-bruine baksteen op natuurstenen plint, is onderkelderd en bestaat uit twee bouwlagen onder door rode geglazuurde pannen gedekt zadeldak over middengedeelte en dito zadeldaken met afgewolfde toppen over de zijvleugels, waarvan de rechter met traptoren. De gevelvlakken worden verlevendigd door vensters van verschillende afmeting en vorm en door de toepassing van blauw/ groen geglazuurde baksteen en natuurstenen lateien, imposten, consoles etc. Ingangspartij met paddestoel-vormige hardstenen omlijsting, waarbinnen en waarboven gebrandschilderde ramen. De achtergevel, met veranda en erker, is grotendeels witgepleisterd. Aan de linkerzijde een, op een natuurstenen verhoging liggende, houten broeikas; gietijzeren draagconstructie met art nouveau-detaillering. Inwendig op de bel-etage een met wit marmer betegelde hal, overspannen door recht, gedecoreerd stucplafond, rustend op gedrukte bogen met geprofileerde lijsten en stucconsoles met dierfiguren. Eikenhouten trap; witmarmeren schouw met bewerkte stucboezem; eikenhouten, beklede banken en eiken deuren met beslag, alles art-nouveauvormen. De wandvlakken in hal en trappenhuis zijn voorzien van schilderingen van Co Breman en hebben grotendeels betrekking op verbouw, oogst en verwerking van graan. Gebrandschilderde ramen met stadsgezichtjes, figurale en florale motieven door A. le Comte en J. Suhl.

Waardering

Villa "Rams Woerthe", behorende tot het complex "Rams Woerthe" bestaande uit villa, park en hek, is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- als fraai voorbeeld van een laat 19de-eeuwse villa met karakteristiek interieur;

- vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur en interieur;

- vanwege de kenmerkende ligging binnen de parkaanleg;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van het complex.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 529100. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K)