Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
36719
Complexnummer
527742 - molencomplex
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82692/182
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Vaals H 725
Vaals H 727
Vaals H 77
Weijerweg 4, 6291 NL te Vaals

Omschrijving

Complexonderdeel 1

Omschrijving

"Volmolen". BOERDERIJ (XVIII), van oudheidkundige waarde. Bakstenen, U-vormig gebouw uit de 19de eeuw met twee vleugels ter hoogte van twee bouwlagen en een zolder, deels onderkelderd, het geheel gedekt met schilddaken en twee daken (west en oost) voorzien van wolfseinden. De gevels zijn op regelmatige afstand ingedeeld met in oorsprong lichtgetoogde zesruits en achtruitsvensters, enkele dichtgemetseld, de dagkanten in een aantal gevallen uitgevoerd met blokken Naamse steen, dito onderdorpels en ijzeren duimen voor luiken; staafankers. De linker hofvleugel (west) bestaat op de begane grond uit baksteen, de verdieping is thans deels in grijze betonsteen opgetrokken. Tegen de achtergevel (noord) een ijzeren waterrad van een bovenslagmolen met toeleidende goot. Tegen de beide kopgevels van de noordvleugel een in vervallen staat verkerende aanbouw waarvan een ruimte destijds de machinekamer voor de stoommachine vormde. Aan de voorzijde (zuid) van de hoeve twee kwartrond gemetselde muren waartegen gemetselde hekpijlers met natuurstenen dekplaten (een pijler in ruïneuze staat); tussen de hekpijlers en de Weijerweg loopt over tientallen meters een onverharde en door bomen geflankeerde kaarsrechte laan ter breedte van een karrenspoor. Inwendig o.a. het volledige samenstel van twee koppels tandwielen, assen, tandwielen, maatstenen en alle verdere technische voorzieningen t.b.v. de molenfunctie.

Waardering

De bakstenen, U-vormige hoeve vertegenwoordigt algemeen belang wegens:

- de ouderdom;

- de betekenis voor de geschiedenis van de akkerbouw en de vroege toepassing van waterkracht;

- de gaafheid en zeldzaamheid van het waterrad en verdere gaande werken behorende bij de molenfunctie en de daarmee ten nauwste verbonden betekenis voor de geschiedenis van de molenbouw en historische techniek;

- de waarde voor de architectuurgeschiedenis en voor de bouwhistorie;

- de ruimtelijke en visuele waarde voor de beleving van het historisch cultuurlandschap.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 527742. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen