Complexgegevens

Complexnummer
527742

Omschrijving

Complex

Inleiding

Complex bestaande uit (1) een als laatstelijk in gebruik zijnde boerderij met daarin een door waterkracht gedreven korenmolen van het type bovenslagmolen, gelegen op de Zieversbeek, (2) drie stuwvijvers, (3) sluisje in de Zieversbeek. Het complex dateert in zijn huidige vorm uit de 19de eeuw en is gelegen in een agrarisch gebied met schaarse bebouwing. Het complex staat plaatselijk bekend als watermolen Frankenhof of "de Volmolen". Voor 1736 stond hier een kopermolen die wegens vervallen staat in dat jaar werd vervangen door een volmolen. Aan het begin van de 20ste eeuw hield de toenmalige spinnerij en dekenfabriek (waterkracht/stoom) op te bestaan. De noordvleugel werd toen ingericht als korenmolen, de kop van de oostvleugel als woning en de rest van het complex als boerderij.

Waardering

Het complex bestaande uit (1) boerderij met daarin een korenmolen, (2) drie stuwvijvers, (3) sluisje in de Zieversbeek vertegenwoordigt algemeen belang wegens:

- de ouderdom;

- de betekenis voor de agrarische en industriële geschiedenis;

- de betekenis voor de geschiedenis van de waterhuishouding en het gebruik van waterkracht voor industriële doeleinden;

- de volledigheid, want het betreft een goed leesbaar historisch ensemble van infrastructuur en opstallen;

- de zeldzaamheid;

- het opmerkelijk veelzijdig en samenhangend spectrum van historische belevings- en ervaringsmomenten waar het complex op basis van opstallen, infrastructuur en natuurlijke omgeving in voorziet.