Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
387546
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
27 november 1991
Kadaster deel/nr: 
82786/59
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Overijssel
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Steenwijkerland
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Blankenham
X-Y coördinaat: 
189457 - 531036

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Blankenham, Nederlands Hervormde KERK. Belangrijk achter de oude Zuiderzeedijk, op een kleine verhoging aan een doorbraakkolkje gelegen kerkgebouw, opgetrokken in 1892 in eclectisch-neorenaissancistische trant naar ontwerp van architect W. Duiks de Jong uit Sloten. Aannemers: Gebroeders R. en K. de Vries uit Oldeholtpade.

Contemporain meubilair en orgel uit 1893, gebouwd door de firma Bakker & Timmenga te Leeuwarden; laat-19e-eeuws avondmaalszilver.

Het huidige gebouw is opgetrokken ter plaatse van een in 1892 door blikseminslag verloren gegane voorganger uit 1816, die een 15e-eeuws aan de H. Nicolaas gewijd gebouw verving.

Eenvoudig vijf traveeën diep driezijdig gesloten kerkgebouw, opgetrokken op de fundamenten van voorgangers en gedekt door een met grijsblauwe pannen gedekt driezijdig schilddak met gietijzeren versiering aan koorzijde; het bruinrode baksteenwerk wordt verlevendig door siermetselwerk van gele strengperssteen en door negblokken e.d. van (kunst?)steen; de goot rust op even uitgemetselde klosjes van gele strengperssteen; gietijzeren sierankers.

De voorgevel wordt geleed door hoeklisenen bekroond door (kunst?)stenen sierelementen; de lisenen van de middenpartij gaan over in een vierkant ten dele houten torentje met een octogonale met leien gedekte spits met koperen torenhaan en geprofileerde lijsten boven de galmgaten; de voorgevel heeft hoge rondgesloten ramen met gietijzeren tracering met driepasmotief, ronde rozetvensters en gekoppelde rondgesloten houten ramen; steen met opschrift: 18 DIT BEDEHUIS 92/verrees uit de Puinhopen van/het op 18 Juni 1892 door Hemelvuur/getroffen en geheel afgebrand/KERKGEBOUW, dat den 6 Nov. 1816/was ingewijd. De zijgevels hebben eveneens hoge rondgesloten ramen met gietijzeren tracering met driepasmotief, de rechterzijgevel bovendien dubbele deuren, gevat in een gepleisterde en met blokmotieven en krulwerk versierde omlijsting, waarboven gietijzeren driepasbovenlicht; de beide zijwanden van de koorsluiting hebben een deur, respectievelijk een rondgesloten raam met gietijzeren tracering met driepasmotief; de achterwand is blind.

Het interieur met gestucadoord tongewelf en dito wanden heeft eenvoudig contemporain houten meubilair daaronder (here)banken, een kansel en twee psalmborden, beide met neorenaissance motieven; het orgel met drietorenfront rust op een, door slanke getordeerde gietijzeren zuiltjes met bladmotief gedragen balkon, en omvat een een klaviers balustrade-orgel met 10 registers en aangehangen pedaal; het werd in 1893 vervaardigd door de fa. Bakker & Timmenga te Leeuwarden; de relatief rijke, met lofwerk versierde kas is gedateerd 1893. In de toren hangt een klok, afkomstig uit het Friese Echten, gegoten in 1597 door Cornelius van Ammeroy en in 1892 voor het nieuwe kerkgebouw aangekocht van de fa. Van Bergen te Heiligerlee; hij is versierd met renaissance-motieven en draagt het opschrift: VERBUM DONINI MANET IN ETERNUM /CORNELIUS AMMEROY ME FECIT 1597. Op de mantel staat: LAURENTIUS PATROON VAN ECHTEN. Tot de inventaris behoort voorts een zilveren avondmaalsstel, bestaande uit een schaal, een kan, twee bekers en een collectevaas met jaarletter 1878 en voorzien van het meesterteken FH (=F.E. Held, Amsterdam).

Kerkgebouw van belang wegens:

-de onder de fundamenten nog aanwezige restanten van oudere voorgangers;

-de herinnering aan deze voorgangers die door het huidige kerkgebouw ter plekke wordt levend gehouden;

-de opvallende, het zeer kleine dorp Blankenham markerende ligging in het poldergebied, op een kleine verhoging aan een doorbraakkolkje achter de oude Zuiderzeedijk;

-de eigenzinnige eclectisch-renaissancistische vormgeving;

-het orgel uit 1893 in relatief rijk gesneden kas;

-het contemporaine meubilair;

-Klokkenstoel met klok van C. van Ammeroy, 1597, diam. 84,2 cm.

-het avondmaalsstel uit 1878.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaKerkbuurt98373 EGBlankenham

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieReligieuze gebouwenKerk en kerkonderdeel

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
BlankenhamE768
BlankenhamE769