Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
401144
Complexnummer: 
401133 - Den Oldenhof
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
10 september 1991
Kadaster deel/nr: 
82849/50
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Overijssel
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Steenwijkerland
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Vollenhove
X-Y coördinaat: 
195202 - 520425

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

AANLEG ROND HET HOOFDGEBOUW. De aanleg rond Den Oldenhof zal gezien zijn formele structuur dateren van rond 1800 of vroeger. In de loop van de 19e eeuw zijn binnen het formele patroon enige elementen in landschapsstijl ontstaan, zoals de aanleg van slingerlanen, van het Engelse bosje en het patroon van paden in de moestuin en boomgaard. Aanvankelijk was een groot deel beplant met hakhout, waarvan de oppervlakte sedert het midden van de 19e eeuw is afgenomen. De aanleg wordt gevormd door het voorplein, de daarvoor liggende moestuin en aangrenzende boomgaard. Ten noorden van het voorplein en de moestuin ligt het engelse bosje. Het formele middengedeelte van de aanleg wordt omgeven door grachten, waarlangs eikenlanen. Daarbuiten liggen aan de westzijde verder nog twee eikenlanen en er loopt een laan naar het zuiden toe, eveneens beplant met eik, die leidt naar de oude provinciale weg, In de zuidoost-hoek is hakhout aangeplant, waartussen 19e-eeuwse slingerlaantjes. Aan de oostzijde van de buitenplaats bevinden zich houtwallen, evenals ten westen van de Melkallee en langs de oude provinciale weg. Verder bevinden zich ten oosten van de moestuin en boomgaard opgaande bossen, evenals in het zuidwestelijk deel, waarin slingerpaden. Het noordwestelijk deel, tussen Halleweg en Lange Pad wordt in beslag genomen door een perceel grasland. Het voorplein is aan de west- en oostzijde beplant met leilinden, aan de zuidzijde met enkele beuken. De moestuin en aangrenzende boomgaard zijn verdeeld door slingerende paadjes, begeleid door buxushaagjes. Het noordelijk deel is in gebruik als sier- en moestuin. Het overige deel wordt gevormd door een boomgaard. Het Engelse bosje, een driehoekig stuk grond beslaand, ten noorden van het voorplein en de moestuin, is in oorsprong ingericht in landschapsstijl met slingerpaadjes en zich kronkelende waterlopen. Dit deel was beplant met voornamelijk solitair geplaatste bomen en met sierheesters. De laan tussen het in oorsprong 18e-eeuwse ijzeren hek langs de oude provinciale weg en de Halleweg bestaat in het zuidelijk gedeelte uit twee rijen beuk, terwijl even ten zuiden van waar het huis is gelegen de laanbeplanting overgaat in vier rijen eiken, onderbroken ter hoogte van het huis, om dan in noordelijke richting voort te gaan met een rij aan de oostzijde (daar aan de westzijde de boerderij gelegen is). Het Lange Pad is ook een eikenlaan.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaOppen Swolle78325 PEBijVollenhove

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenHistorische aanleg

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
VollenhoveL405